Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Spotkanie Bogusława Kwiatkowskiego z Czytelnikami – 7 marca 2013 r., godz. 16.30

Bogusław Kwiatkowski na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie z siedzibą w Kątach spotka się po raz pierwszy w tym roku w Sochaczewie z swoimi Czytelnikami podczas wieczoru autorskiego zapowiadającego wydanie na jesieni kolejnej publikacji o Sochaczewie noszącej tytuł „Dzieje Sochaczewa”, t. 6, II wojna światowa (1939–1945), część II: Okupacja. Głównymi tematami godzinnego spotkania będą dzieje społeczności żydowskiej w pierwszych latach okupacji – od wybuchu wojny do zlikwidowania getta w Sochaczewie, losy Sochaczewa podczas kiedy był przez kilka miesięcy siedzibą hitlerowskich władz dystryktu warszawskiego, które to opuściły w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku Warszawę, ogarniętą walkami powstańczymi. Wreszcie dodatkowo autor krótko zasygnalizuje działalność okupantów sowieckich w pierwszych miesiącach po wyzwoleniu Sochaczewa w 1945 roku, jako temat którym warto się zainteresować i podjąć systematyczne badania historyczne.

Pierwszy temat autor poruszy w kontekście wydanej ostatnio publikacji „Pinchas Sochaczew”. Autor przedstawi jak wyglądała sytuacja Żydów w Sochaczewie w wzmiankowanym okresie według ocalałych dokumentów niemieckich i polskich, do których dotarł. Spotkanie odbędzie się w dniu 7 marca 2013 r. o godz. 16.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sochaczew, ul. Warszawska 115. Spotkanie poprowadzi kierownik biblioteki Magdalena Kaźmierczak. Podczas spotkania będzie można uzyskać autograf autora na poprzednich publikacjach. Autor zaprasza również do dyskusji na wzmiankowane tematy i dzielenia się swoimi rodzinnymi zbiorami fotograficznymi z okresu sprzed 1945 roku, które może warto byłoby umieścić również w przygotowywanej publikacji.

Kolejny przygotowywany tom „Dziejów Sochaczewa” autorstwa Bogusława Kwiatkowskiego będzie książką o charakterze popularno-naukowym poświęconą tragicznym dziejom Sochaczewa w okresie okupacji hitlerowskiej. Publikacja – jak poprzednie tomy – będzie zawierała bogaty, starannie dobrany i często unikatowy materiał ilustracyjny. Większość ilustracji będzie publikowana po raz pierwszy. Część ilustracji i nieznanych dotąd dokumentów Czytelnicy będą mogli zobaczyć podczas pokazu medialnego. Będzie to pierwsza i jedyna – jak dotąd – książka prezentująca w tak szerokim zakresie dzieje miasta w okresie okupacji hitlerowskiej. Publikacja będzie przedstawiała między innymi struktury władz hitlerowskich w Sochaczewie, dzieje miejscowej społeczności żydowskiej, losy miejscowego kościoła i kapłanów, działalność podziemia na terenie miasta, życie codzienne ludności, liczne biogramy uczestników wydarzeń i szkice sytuacyjne.