Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Spotkanie autorskie Bogusława Kwiatkowskiego 14 kwietnia 2014 r.

     Bogusław Kwiatkowski obchodząc w kwietniu 15 lat działalności literackiej zaprasza na spotkanie autorskie związane z ukazaniem się trzech, a właściwie dwóch najnowszych swoich książek. O co w tym ostatnim dziwnym zdaniu chodzi, o tym Czytelnik będzie mógł się dowiedzieć podczas spotkania. Jedna z książek „Apostoł Polesia. Święte życie – święte relikwie – święte miejsce” jest poświęcona postaci św. Andrzeja Boboli, jego życiu, męczeńskiej śmierci, wreszcie niezwykłym dziejom jego relikwii, które mogłyby posłużyć za scenariusz sensacyjnego filmu. Dwie, a właściwie jedna z książek poświęcona jest Sochaczewowi. Nosi ona tytuł „Dzieje Sochaczewa”, t. 6, II wojna światowa, część II: Okupacja 1939–1945. Podczas spotkania autor wygłosi krótką pogadankę poświęconą „Nieznanym i przemilczanym faktom z dziejów Sochaczewa w okresie okupacji hitlerowskiej”. Kolejny tom „Dziejów Sochaczewa” to blisko 600-stron tekstu, ponad 300 fotografii i reprodukcji dokumentów. Wiele fotografii i dokumentów pochodzi z różnych archiwów, jak i od prywatnych kolekcjonerów.

     Omówiony w książce okres historyczny jest bardzo krótki – niecałe 6 lat – ale nabrzmiały w wydarzenia. Autor porusza w książce m.in. kwestię ludności żydowskiej zamieszkującej Sochaczew i jej zagłady, kwestię rabunku mienia pożydowskiego, przedstawia strukturę okupacyjnej administracji, kwestie ludnościowe, gospodarkę, życie codzienne ludności, w tym życie religijne. Książka zawiera również biogramy wybranych osób, które odcisnęły swoje piętno na ówczesnym Sochaczewie (Polaków i Niemców), jak i specjalnie dla publikacji kreślone plany miasta. Z tych ostatnich czytelnik będzie mógł dowiedzieć się gdzie mieściły się różne instytucje w okupowanym Sochaczewie, poznać rozmieszczenie zachowanych do dzisiaj schronów bojowych, zwanych popularnie bunkrami, budowanych przez Niemców w 1944 roku wokół miasta, gdzie znajdowała się np. synagoga, jakie rejony Sochaczewa zamieszkiwała ludność żydowska. Obszernie autor omówił również okres od sierpnia 1944 roku do stycznia 1945 roku, kiedy to Sochaczew stanowił siedzibę okrojonego już terytorialnie dystryktu warszawskiego, na którego czele stał wówczas gubernator Ludwig Fischer. Z książki będzie można dowiedzieć się również o zmianach nazw sochaczewskich ulic, których dokonali Niemcy.

     Spotkanie odbędzie się po Mszy świętej w dniu 13 kwietnia 2014 r. o godz. 13.40 w Sali Ostoi św. Dominika przy parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie. Podczas spotkania będzie można nabyć książki i uzyskać autograf autora, i będzie to jedna z niewielu okazji do tego, jeśli nie jedyna. Cały nakład książki „Apostoł Polesia” został bowiem przygotowany i wydany dla Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Janowie Polskim, które znajduje się na Białorusi. Natomiast nakład kolejnego tomu „Dziejów Sochaczewa”, został wydany w nakładzie „klubowym”, i jeszcze przed oficjalną premierą rozszedł się błyskawicznie i tylko kilkadziesiąt egzemplarzy zostało na spotkanie autorskie. Spotkanie poprowadzi historyk Marek Orzechowski.