Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Marszałek Józef Piłsudski – Pierwszy w dziejach Sochaczewa Honorowy Obywatel (sensacyjne odkrycie Bogusława Kwiatkowskiego)

     Honorowe obywatelstwo Józefa Piłsudskiego w Sochaczewie było zapomniane i przez dziesięciolecia przemilczanym faktem. Nie pisało i nie mówiło się o tym. Na próżno w miejscowym muzeum szukać jakiejkolwiek wzmianki o tym, ani tym bardziej w wykazach honorowych obywateli miasta. A to właśnie Marszałek był pierwszym w dziejach Sochaczewa honorowym obywatelem. Ten ostatni nie tylko posiadał w Sochaczewie honorowe obywatelstwo przyznane mu przez Radę Miejską, ale i ulicę swego imienia, wreszcie pomnik z prawdziwego zdarzenia. Na informacje o tym udało mi się natknąć przy okazji zbierania materiałów do książki o dziejach Sochaczewa w dwudziestoleciu międzywojennym.

Czytaj więcej...