Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Zasady umieszczania zdjęć archiwalnych na stronie internetowej "bkwiatkowski.pl"

Szanowny Czytelniku przed przesłaniem zdjęć w celu ich opublikowania prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami umieszczania zdjęć archiwalnych na stronie internetowej "bkwiatkowski.pl".

Szanowny Czytelniku jeżeli jesteś w posiadaniu zdjęć Sochaczewa lub poszczególnych miejscowości powiatu sochaczewskiego głównie z okresu sprzed 1945 r. i chciałbyś je zaprezentować innym użytkownikom internetu na portalu to skontaktuj się z administratorem portalu za pomocą formularza kontakt lub telefonicznie. Nie pozwól aby wspomnienia o Twoich przodkach uległy zapomnieniu, a rodzinne archiwum fotograficzne pokrył kurz. Istniejemy bowiem dotąd, dopóki ktoś o nas jeszcze pamięta. A będzie pamiętał, gdy będzie widział. Szanowny Czytelniku spisz krótko relacje swoich bliskich, zeskanuj stare widokówki, zdjęcia i dokumenty (w rozdzielczości 300 dpi), a my je opublikujemy w zakładce (Ślady Sochaczewa/Na zdjęciach Czytelników), tym samym zachowamy dla przyszłych pokoleń i pokażemy całemu światu. Twoja rodzina, gdziekolwiek mieszka w kraju, czy poza jego granicami, będzie mogła te zdjęcia oglądać, uzupełniać, dzielić się wspomnieniami.

Do publikacji na stronie kwalifikują się skany zdjęć przedstawiające wszelkiego rodzaju obiekty kultury materialnej (szkoły, kościoły, dwory, pałace, szpitale, mosty, ulice, sklepy, osoby na tle obiektów, zdjęcia rodzinne na tle obiektów, uroczystości państwowe, kościelne it.p.) oraz dokumenty (zaproszenia na uroczystości kościelne, państwowe it.p.). Dopuszczone do publikacji zdjęcia zostaną opisane z podaniem imienia i nazwiska oraz miejscowości z której pochodzi autor lub właściciel zbioru zdjęć. Choć głównie zamieszczane będą zdjęcia i dokumenty sprzed 1945 r., to również zdjęcia po 1945 r. mogą zostać opublikowane (np. z kolejnych etapów odbudowy miasta ze zniszczeń wojennych, budowy sochaczewskich kościołów, budynków, z wizytacji duszpasterskiej prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego w 1953 r., pochodów 1 majowych it.p.).

Uwaga: Czas oczekiwania na publikację zdjęć na stronie internetowej wynosi do miesiąca i może ulec wydłużeniu do maksymalnie 3 miesięcy w związku z dużą ilością korespondencji. Zdjęcia na stronie są umieszczane raz w miesiącu. Prosimy też o przesyłanie dokładnych podpisów pod zdjęcia, gdyż uzupełnienia i poprawki także są umieszczane raz w miesiącu. Podobnie jest z usunięciem zdjęć ze strony, pochodzących ze zbiorów prywatnych na wyraźne życzenie właściciela oryginalnych zdjęć, który wcześniej wyraził zgodę na ich publikację na stronie internetowej. Czas oczekiwania na usunięcie zdjęć ze strony internetowej wynosi do miesiąca i może ulec wydłużeniu do maksymalnie 3 miesięcy w związku z dużą ilością korespondencji.

Tak jak do tej pory żadna część ani całość materiałów fotograficznych zamieszczonych na stronie zgodnie z życzeniem osób przekazujących skany zdjęć i dokumentów nie może być reprodukowana ani rozpowszechniana w sposób drukarski, kserograficzny, elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny, nagrywający i inny, nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich do zdjęć lub zbiorów zdjęć. Kopiowanie oraz wykorzystywanie zdjęć w publikacjach książkowych czy internetowych w celach komercyjnych i innych (naukowe, oświatowe, urzędowe) wymaga indywidualnej zgody właściciela praw autorskich zdjęć. Redakcja portalu nie pośredniczy w kontaktach między Czytelnikami portalu a autorami lub właścicielami zbiorów zdjęć. Szanowny Czytelniku możesz również zgłosić na kontakt ewentualne naruszenie praw autorskich publikowanych zdjęć. Pamiętaj jednak, że musisz to uczynić zgodnie z procedurami prawnymi.

Całość portalu bkwiatkowski.pl, jak też jego części składowe (w szczególności nazwa, logo, teksty, zdjęcia autora, grafiki, układ graficzny i kolorystyka oraz rozwiązania nawigacyjne) stanowią własność autora, a ich kopiowanie, powielanie, drukowanie, rozpowszechnianie, nagrywanie na nośniki elektroniczne oraz umieszczanie w internecie bez zezwolenia autora jest nielegalne i podlega ochronione prawnej zgodnie z Art. 23 i 24 § 1, 2 oraz 3 kodeksu cywilnego, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W celu jakiegokolwiek wykorzystania informacji i zdjęć umieszczonych na stronie, należy każdorazowo uzyskać pisemną zgodę autora tekstu lub właściciela zdjęcia.

Zwyczajowe cytowanie niewielkich fragmentów tekstu zamieszczonego na niniejszej stronie jest możliwe po zawiadomieniu autora tekstu o tym fakcie (drogą mailową lub telefoniczną) oraz zamieszczeniu przypisu z podaniem źródła informacji - t.j. pełnej nazwy strony internetowej (Niezależne Internetowe Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej Miasta Sochaczewa "bkwiatkowski.pl") oraz adresu URL (http://www.bkwiatkowski.pl) lub podania zwyczajowych danych bibliograficznych (imienia i nazwiska, tytułu publikacji, miejsca i roku wydania), jeśli tekst zamieszczony na stronie pochodzi z publikacji (książka, artykuł prasowy). 

Informacje zamieszczone na stronach portalu, zostały umieszczone dla ogólnej informacji, cały czas ulegają zmianom i weryfikacji, nie mogą zatem stanowić podstaw do żadnych roszczeń. Autor dołożył wszelkich starań by odpowiadały one stanowi faktycznemu, nie bierze jednak na siebie odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieścisłości i pomyłki oraz za straty wynikłe z użycia tych informacji przez osoby trzecie. 

Portal jest chroniony programem antyplagiatowym przeszukującym zasoby internetu w czasie rzeczywistym w celu znalezienia ewentualnego naruszenia praw autorskich. Wydawca strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich przez osoby zamieszczające informacje i zdjęcia na portalu. Zastrzega sobie również prawo do publikacji wybranych zdjęć i tekstów, jak i prawo do zmiany tytułów i śródtytułów oraz skracania niezamówionych tekstów.