Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Bogusław Kwiatkowski na łamach tygodnika "Echo Powiatu" przedstawia wybrane fragmenty swojej najnowszej książki "Z dziejów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie w latach 1926 - 1956"

W numerze 17/18 z 2016 r. w sochaczewskim tygodniku "Echo Powiatu" ukazał się pierwszy - z kilku - odcinek przygotowywanej przez Bogusława Kwiatkowskiego książki "Z dziejów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie w latach 1926-1956". Jest to opracowanie pionierskie na lokalnym rynku, przedstawiające dokładnie po raz pierwszy w sochaczewskiej historiografii kulisy powstania i początki działalności pierwszej średniej placówki oświatowej w Sochaczewie. Wydanie publikacji jest podyktowane 90 rocznicą istnienia szkoły. W pierwszym odcinku (nr 17/18 z 16 kwietnia/9 2016 r.) autor przybliża postulaty miejscowej ludności na początku lat 20-tych XX w. domagające się powstania szkoły średniej w Sochaczewie. W drugim odcinku (nr 19 z 10-16 maja 2016 r.) przybliża postać ówczesnego starosty sochaczewskiego Józefa Ołpińskiego, który formalnie wydał zgodę na uruchomienie szkoły, zaangażował się w jej powstanie i przy jego udziale dokonano uroczystego otwarcia placówki oświatowej. W trzecim odcinku (nr 20 z 17-24 maja 2016 r.) autor artykułu przedstawia postać inicjatora powstania szkoły, byłego komisarza (starosty) sochaczewskiego z przełomu 1918 i 1919 r. Włodzimierza Ignacego Garbolewskiego.

 

W numerze 45 z 2011 r. w tygodniku "Echo Powiatu" ukazał się pierwszy z kilkudziesięciu odcinków przygotowywanej przez Bogusława Kwiatkowskiego książki "Poczet starostów sochaczewskich". Jest to opracowanie pionierskie na lokalnym rynku, przedstawiające po raz pierwszy w sochaczewskiej historiografii postacie większości starostów sochaczewskich, ich sukcesy i porażki.

Publikacja powstała jako wynik prac badawczych autora w ciągu ostatnich 10 lat nad tą istniejącą w Sochaczewie już od blisko siedmiu wieków formą sprawowania władzy nad powiatem. Przynajmniej 85 następcą swojego pierwszego poprzednika został w 2010 r. po raz drugi Tadeusz Koryś z Paprotni, niewielkiej miejscowości leżącej w gminie Teresin. Pojawia się tutaj słowo przynajmniej. Autor badając bowiem dzieje powiatu sochaczewskiego odnalazł w archiwach jak dotąd informacje o 85 starostach sochaczewskich, istnieje jeszcze luka kilkudziesięciu lat, które należy dogłębniej zbadać, by móc poznać starostów rządzących w tym czasie. Autorowi w wyniku wieloletniej kwerendy w archiwach udało się już ustalić prawie kompletną chronologiczną listę starostów sochaczewskich od średniowiecza do dnia dzisiejszego. Po jednych zachowały się obszerne archiwalia, a tym samym informacje (XV–XVII wiek, 1. połowa XIX wieku, II wojna światowa), po innych zostały tylko nieliczne wzmianki, a po jeszcze innych tylko wspomnienie. Co ciekawe w lokalnej historiografii prawie nie istnieją starostowie, przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, czy naczelnicy sprawujący swoje funkcje po II wojnie światowej (przed 1989 rokiem). 

Publikowane w tygodniku wybrane krótkie fragmenty książki stanowią niewielki, w znacznym stopniu uproszczony fragment większego, blisko 400 stronicowego niepublikowanego jeszcze popularno-naukowego opracowania autora noszącego tytuł „Poczet starostów sochaczewskich”. Przy okazji tych artykułów autor pragnie zwrócić się do Czytelników, rodzin starostów, szczególnie tych sprawujących władzę w XX wieku o podzielenie się z autorem informacjami na ich temat, wsparciem przyszłej publikacji zdjęciami. Z wstępnej korespondencji z rodzinami niektórych starostów wiem, że rodziny byłych starostów rozsiane są właściwie po całym świecie, a nawet sami starostowie tam są pochowani. Jeden z nich z okresu dwudziestolecia międzywojennego jest – według informacji przekazanej przez Czytelnika – pochowany w Republice Południowej Afryki. Część rodzin innych starostów sochaczewskich z dwudziestolecia międzywojennego i okresu II wojny światowej mieszka w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Rosji i Kanadzie. Autorowi w wyniku wieloletniej pracy poszukiwawczej udało się ustalić kolejność i daty sprawowania urzędu przez wszystkich przedwojennych i okupacyjnych starostów. Niestety nie zachowały się protokoły z posiedzeń Rady Powiatu Sochaczewskiego z dwudziestolecia międzywojennego. Wszelkie dokumenty dotyczące powiatu z tego okresu zostały w grudniu 1944 roku wywiezione przez Niemców w głąb III Rzeszy. Jeśli ocalały z pożogi wojennej to zapewne znajdują się w jakimś niemieckim archiwum. Istnieje natomiast bardzo wiele dokumentów jednostkowych z omawianego okresu. Zapraszamy do lektury.