Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Burmistrz Sochaczewa pilnie poszukiwany - apel do Czytelników

Spis treści

zurawiecki_burmistrz_jan_ fabierkiewicz.jpgZa nami wybory samorządowe, w czasie których mieszkańcy Sochaczewa wybrali burmistrza. Na przestrzeni dziejów władzę wykonawczą sprawowali w mieście ludzie, których funkcja zwała się m.in. prokonsul, magister civium (z języka łacińskiego), burmistrz, prezydent, burgomistr (z rosyjskiego), bürgermeister (z języka niemieckiego), naczelnik, czy przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej. Urzędy te sprawowali w Sochaczewie Polacy, Rosjanie, Żydzi, Niemcy w zależności od okresu historycznego czy sytuacji społeczno-politycznej. Jesienią 2010 roku po opublikowaniu w lokalnym tygodniku „Ziemia Sochaczewska” kilku odcinków dotyczących funkcjonowania tego urzędu na przestrzeni dziejów w Sochaczewie otrzymałem wiele sygnałów od Czytelników zainteresowanych tym tematem, odezwały się również do mnie rodziny kilku burmistrzów, przekazując cenne informacje i zdjęcia.

Obecnie przygotowując książkę „Poczet burmistrzów sochaczewskich”, do której udało mi się już zgromadzić część materiałów i tym samym napisać ponad 240 stron tekstu, postanowiłem zwrócić się z apelem do Czytelników o poszerzenie wiedzy o burmistrzach sochaczewskich. Zebrany materiał oparty jest głównie na badaniach w polskich archiwach, dotyczy zatem bezpośrednio spraw związanych ze sprawowaniem urzędu burmistrza przez konkretne osoby. W części przypadków niewiele zatem wiadomo autorowi o ich losach przed objęciem tego urzędu, jak i po jego opuszczeniu. Autorowi w wyniku wieloletniej kwerendy w archiwach udało się już ustalić pełną listę chronologiczną burmistrzów Sochaczewa od 1790 roku do dnia dzisiejszego wraz z datami sprawowania przez nich funkcji. Po jednych zachowały się obszerne teczki personalne z setkami dokumentów (głównie z 1. połowy XIX wieku i okupacji hitlerowskiej), po innych zostały tylko nieliczne wzmianki, a po jeszcze innych tylko wspomnienie.

Pragnę zwrócić się do rodzin (dzieci, wnuków, prawnuków, praprawnuków, praprawnuków – do tych ostatnich autorowi też udało się dotrzeć) byłych burmistrzów o informacje biograficzne, dokumenty, zdjęcia, informacje o miejscu pochówku. Tym tekstem pragnę rozpocząć ogólnoświatową akcję poszukiwania na początek burmistrzów – z okresu dwudziestolecia międzywojennego (1918–1939) i okresu okupacji hitlerowskiej (1939–1945). Piszę ogólnoświatową, gdyż już z wstępnej korespondencji wiem, że rodziny byłych burmistrzów rozsiane są właściwie po całym świecie. Tam też może dotrzeć bezproblemowo jedynie przekaz internetowy. O niektórych burmistrzach udało się autorowi odnaleźć dziesiątki, jeśli nie setki dokumentów w archiwach. Zachowały się prawie kompletne protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej Sochaczewa z dwudziestolecia międzywojennego, jak i setki dokumentów z okresu II wojny światowej. Materiały te dokumentują jedynie działalność urzędniczą w Sochaczewie. Autorowi udało się również ustalić kolejność i daty sprawowania przez poszczególne osoby funkcji burmistrza. Uzyskane informacje nie tylko ukażą się w przygotowywanej przez autora książce „Poczet burmistrzów sochaczewskich”, ale również później na stronie Centrum. Wspólnie z Czytelnikami portalu internetowego możemy przybliżyć mieszkańcom Sochaczewa postacie, które zasłużyły się na przestrzeni dziejów dla miasta, a które prawie w ogóle tutaj nie są znane.

Powstające „Niezależne Internetowe Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej Miasta Sochaczewa” – którego zadaniem jest badanie, gromadzenie, udostępnianie oraz popularyzowanie wśród szerokiej rzeszy ludzi na całym świecie dziejów miasta Sochaczewa i jego walorów turystycznych – poszukuje informacji, dokumentów, zdjęć, pamiątek i innych przedmiotów związanych z następującymi osobami sprawującymi funkcję burmistrza sochaczewskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej: Aleksander Albrecht p.o., Józef Bukraba, Jan Fabierkiewicz, Andrzej Koperkiewicz, Włodzimierz Krynicki, Alfred Musikowski, Bolesław Nowak, Juliusz Prause, Jerzy Przedpełski, Franciszek Siekielski p.o., Michał Sztychler, Wojciech Tomczyński p.o. (podana kolejność alfabetyczna, a nie chronologiczna). Mile widziane są również informacje o burmistrzach sochaczewskich z innych okresów historycznych, w tym z okresu po II wojnie światowej.

Osoby mogące poszerzyć wiedzę proszę o kontakt.