Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

72 -rocznica wybuchu II wojny światowej

Spis treści

W dniach 17 i 18 września 2011 roku Sochaczew ma być miejscem wyjątkowego, dwudniowego widowiska plenerowego. Ta nowa forma masowych widowisk plenerowych, mających na celu propagowanie historii i narodowych tradycji, z udziałem popularnych aktorów wcielających się w role historycznych postaci, z użyciem nowoczesnej techniki multimedialnej, telebimów może przyciągnąć wielu turystów. Warto zatem przybliżyć wydarzenia sprzed 72 lat szerszemu gronu Czytelników. Niniejsze fragmentaryczne kalendarium – które po raz pierwszy w polskiej historiografii przedstawia tak obszernie wydarzenia z września 1939 roku w Sochaczewie - zostało opracowane na podstawie przygotowywanej do druku książki: B. Kwiatkowski, Dzieje Sochaczewa, t. 6: II wojna światowa (1939–1945). Część I: Sochaczew w wrześniu 1939 roku oraz maszynopisu autorstwa tegoż „Kalendarium wydarzeń miasta Sochaczewa”, zawierającego już  1200 dat z dziejów miasta. Tam też pełna bibliografia.