Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

O projekcie - Niezależne Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej Miasta Sochaczewa

Spis treści

Drodzy Państwo!

Witam serdecznie na stronie Niezależnego Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej Miasta Sochaczewa „bkwiatkowski.pl” - niezależnej inicjatywy zajmującej się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii oraz walorów turystycznych miasta Sochaczewa. Założyciel portalu postanowił go uruchomić na początku w skromnej formie, jeśli chodzi o ilość zawartej w nim treści. Tak jak dziesiątki pokoleń tworzyły dzieje miasta, tak też uzupełnianie portalu w treści – z pomocą również Czytelników – będzie trwało miesiącami, a może nawet latami i nie będzie to dzieło nigdy skończone. Na portalu w ciągu najbliższych miesięcy i lat znajdą Państwo odpowiedzi nie tylko na dalej wymienione 100 pytań, na które autor znalazł już odpowiedzi, ale i na wiele innych. Kiedy to się stanie? Zależy to od czasu, zdrowia, środków finansowych i samozaparcia twórcy portalu i jednocześnie autora wielu tekstów, który chce podzielić się z Czytelnikami swoimi wieloletnimi badaniami i odkryciami?

Tytuły i tematyka poszczególnych działów (zakładek) portalu świadczą że będzie to proces długotrwały i wieloaspektowy, ale wart wysiłku. Uruchomienie portalu w formie gotowej, pełnej w treść znacznie by się przedłużyło. Liczne pytania z którymi Państwo zwracacie się do mnie na drodze prywatnej, a dotyczące poszukiwań swoich przodków, identyfikacji zdjęć, poszukiwań dokumentów dotyczących nieruchomości, które zostały utracone w wyniku działań wojennych, czy bezprawnie przejęte przez komunistów w latach 40-tych XX wieku świadczą o potrzebie stworzenia odpowiednio nowoczesnej platformy wspólnych poszukiwań i uzupełniania dziejów, wspólnego dzielenia się wiedzą historyczną, czy też udostępniania szerszemu gronu czytelników wspomnień i zdjęć.

Szanownemu Czytelnikowi należy się jeszcze kilka wyjaśnień natury organizacyjnej. „Niezależne Internetowe Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej Miasta Sochaczewa bkwiatkowski.pl” jest inicjatywą autorską, niezależną od jakiejkolwiek instytucji, czy jednostki samorządowej, nie prowadzącą w obecnej chwili żadnej działalności gospodarczej czy usługowej. Jest wynikiem zainteresowań autora i kilkunastoletnich poszukiwań, badań nad dziejami Sochaczewa. Autor uznał, że proces wydawniczy (książki, artykuły w miesięcznikach, a nawet w tygodnikach) jest długi, dlatego też częścią informacji historycznych w formie popularnej pragnie dzielić się z Czytelnikami znacznie wcześniej. Poza tym z treścią zawartą na portalu można dotrzeć do Czytelników na całym świecie. Wreszcie to Czytelnicy mogą sprawić, że wspólnie uda się odpowiedzieć na wiele pytań?

Autor ma nadzieję, że portal ten stanie się kolejnym bodźcem do podejmowania dalszych prac badawczych nad dziejami Sochaczewa i co najważniejsze publikowania ich wyników. Autor ma również nadzieję, że treści zawarte w portalu trafią nie tylko do młodych mieszkańców Sochaczewa, którzy czynem i piórem będą dopisywać w przyszłości kolejne rozdziały w dziejach miasta, ale że sięgną po nią także liczni goście odwiedzający miasto, jak i mieszkańcy, których los rzucił poza granicę miasta, państwa czy nawet kontynentu. Wiedzę o dziejach miasta zawartą na stronie internetowej będzie można szybko uzupełniać, poprawiać i propagować wśród użytkowników internetu. Tym sposobem raz poruszona pasja poszukiwawcza znajdzie docelowo obraz rzeczywiście zbliżony do prawdy o nas i tworzonym przez nas mieście. Dobór zaprezentowanych na stronie faktów, sytuacji, kolejność ich przedstawiania, jak i niezbędny dla całościowego odbioru komentarz odautorski noszą znamiona subiektywnego poglądu autora na dzieje miasta.

Wypełnienie niniejszego portalu internetowego choćby tą skromną treścią wymagało od autora wiele trudu badawczego, nie tylko setek, jeśli nie tysięcy godzin spędzonych w archiwach, bibliotekach i muzeach. Poszukiwanie danych, było niezwykle żmudne, pracochłonne i kosztowne. Autor dodatkowo stanął przed trudnym zadaniem stworzenia portalu internetowego poświęconego dziejom rodzinnego miasta, który powinien zawierać treści przedstawione w sposób przystępny oraz powinien nieustannie weryfikować dotychczasowy stan wiedzy. Poznawanie przeszłości jest nieskończone, a kolejne prace historyczne oddają tylko stan wiedzy w czasie, w którym są pisane. Są również konkretnym efektem zainteresowań autorów. Badanie dziejów Sochaczewa pozostanie nadal, tak jak to jest ze wszystkimi tematami historycznymi, zadaniem do coraz pełniejszej realizacji. Na obecnym etapie badań nie znamy jeszcze odpowiedzi na wiele pytań, a być może niektóre kwestie muszą na zawsze pozostać niewyjaśnione, zwłaszcza gdy idzie o początki miasta w okresie poprzedzającym historię pisaną.

Niniejszy portal w zamierzeniu autora ma objąć całość dziejów Sochaczewa. Na stronie znajdą Państwo m.in. artykuły dotyczące miasta Sochaczewa, a także wiele informacji na temat ludzi, którzy żyli w mieście na przestrzeni dziejów. Poza tym na stronie będą się ukazywały omówienia i recenzje publikacji (książki historyczne, albumy, foldery, informatory), które będą dotyczyły dziejów Sochaczewa, recenzje z wystaw, wiele informacji dotyczących wydarzeń nawiązujących do historii. Znajdą tu państwo również wiele praktycznych informacji, szczególnie dla osób piszących prace licencjackie, magisterskie czy doktorskie a poświęcone dziejom miasta. Na portalu z czasem znajdzie się bibliografia, podstawowe informacje o „sochaczewianach” w archiwach, bibliotekach, bibliotekach cyfrowych czy muzeach wraz z ich adresami i telefonami.

Bardzo istotnym elementem wspomnianego propagowania wiedzy, będzie również dzielenie się z Czytelnikami źródłami historycznymi, które w jakikolwiek sposób dotykają interesującego nas tematu. Zamiarem autora jest również stworzenie „Sochaczewskiego Słownika Biograficznego”, a także centralnego zbioru fotografii, które byłyby udostępniane szerszemu gronu Czytelników. Wreszcie razem z Czytelnikami będziemy szukali odpowiedzi na liczne pytania dotyczące historii Sochaczewa. Wciąż bowiem wiele faktów pozostaje nieznanych, wiele wydarzeń skrywa mgła niejasności. Z czasem portal będzie również nawiązywał do wydarzeń współczesnych, które również stają się historią?

Bogusław Kwiatkowski