Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

To oczywiście nie herb Rybna w Powiecie Sochaczewskim

To oczywiście nie herb Rybna w Powiecie Sochaczewskim. To jedynie zagadka - test na spostrzegawczość, sprawdzenie uważnego czytania przez Czytelników tekstów znajdujących się na stronie. Ma to na celu ograniczenie bezmyślnego kopiowania (zaznacz, wytnij, wklej). Artykuły historyczne z wyraźnym zaznaczeniem w tekście na początku lub końcu o lokowaniu błędów mają również za zadanie ograniczenie bezmyślnego kopiowania, są jedynie reklamą, zachętą do sięgnięcia do oryginalnych publikacji autora (książki, artykuły). Ich wykaz znajduje się na stronie. W oryginalnych tekstach znajdzie Czytelnik poprawną wersję historyczną.