Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Nowości książkowe

Sochaczewski Słownik Biograficzny

Biogramy niżej wymienionych postaci zostaną umieszczone w pierwszej w historii miasta Sochaczewa publikacji o charakterze biograficznym noszącej tytuł „Sochaczewski Słownik Biograficzny”. Będzie to książka o charakterze popularno-naukowym prezentująca subiektywny wybór autorski 1 000 osób, które wpisały się swoim życiem w dzieje miasta. Publikacja będzie m.in. zawierała krótkie encyklopedyczne biogramy ponad 100 burmistrzów i wiceburmistrzów sochaczewskich, ponad 80 starostów sochaczewskich, poza tym kasztelanów, proboszczów, wikariuszy, altarzystów, kapelanów, wybranych dyrektorów instytucji, nauczycieli, posłów, osoby ze świata nauki, kultury, religii. Będą to osoby działające w Sochaczewie, pochodzące z Sochaczewa, związane z Sochaczewem poprzez na przykład publikacje. Publikacja będzie również zawierała krótkie biogramy królów (również obcych monarchów), książąt, prymasów, arcybiskupów, biskupów, wojewodów, wymieniając ich związki z Sochaczewem (dokumenty, wizyty). Publikacja będzie zawierała biogramy osób zmarłych przed 2010 rokiem. Niniejszy wykaz osób jest jedynie autorską propozycją, która w najbliższych latach będzie ulegała zmianom i uzupełnieniom. Będą się pojawiały nowe postacie, inne będą wycofywane. Autor zaprasza do proponowania i przysyłania tekstów biogramów (objętość do 1 strony znormalizowanego komputeropisu) osób związanych z Sochaczewem zmarłych przed 2010 rokiem i skanów zdjęć.

Życiorysy na Ś

Świderek Bolesław, podporucznik rezerwy (?)

Świerzyńska Anna

Świtalski Stanisław, pułkownik dyplomowany

Niepokalanów, 21 lipca 2011 roku, godz. 13.10, „Radio Niepokalanów”, 102,7 FM między Warszawą a Łodzią, 98,6 FM w Łodzi

Rozmówcą Bogusława Kwiatkowskiego w programie o 13.10 będzie Łukasz Nowacki z Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Zaprosi on słuchaczy na wakacyjną przechadzkę po mieście. 

Podkategorie