Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Sochaczewski Słownik Biograficzny

Biogramy niżej wymienionych postaci zostaną umieszczone w pierwszej w historii miasta Sochaczewa publikacji o charakterze biograficznym noszącej tytuł „Sochaczewski Słownik Biograficzny”. Będzie to książka o charakterze popularno-naukowym prezentująca subiektywny wybór autorski 1 000 osób, które wpisały się swoim życiem w dzieje miasta. Publikacja będzie m.in. zawierała krótkie encyklopedyczne biogramy ponad 100 burmistrzów i wiceburmistrzów sochaczewskich, ponad 80 starostów sochaczewskich, poza tym kasztelanów, proboszczów, wikariuszy, altarzystów, kapelanów, wybranych dyrektorów instytucji, nauczycieli, posłów, osoby ze świata nauki, kultury, religii. Będą to osoby działające w Sochaczewie, pochodzące z Sochaczewa, związane z Sochaczewem poprzez na przykład publikacje. Publikacja będzie również zawierała krótkie biogramy królów (również obcych monarchów), książąt, prymasów, arcybiskupów, biskupów, wojewodów, wymieniając ich związki z Sochaczewem (dokumenty, wizyty). Publikacja będzie zawierała biogramy osób zmarłych przed 2010 rokiem. Niniejszy wykaz osób jest jedynie autorską propozycją, która w najbliższych latach będzie ulegała zmianom i uzupełnieniom. Będą się pojawiały nowe postacie, inne będą wycofywane. Autor zaprasza do proponowania i przysyłania tekstów biogramów (objętość do 1 strony znormalizowanego komputeropisu) osób związanych z Sochaczewem zmarłych przed 2010 rokiem i skanów zdjęć.

Życiorysy na A

Androchowicz Jan, policjant 

Andrzej Szczubioł II z Kozłowic, kasztelan sochaczewski

Anna, księżna mazowiecka

Życiorysy na B

Bazylewicz Kniażykowski Borys

Bazylewicz Kniażykowski Eugeniusz, dyrektor

Białach Edward, porucznik

Czytaj więcej...

Życiorysy na C

Cudny Franciszek, ks.

Czudowski Bolesław, lekarz

Życiorysy na D

Dejciński Zygmunt, ks., proboszcz sochaczewski

Dietrich Josef

Dzierżgowski Anktus, herbu Jastrzębiec, kasztelan sochaczewski

Strona 1 z 5