Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Eugeniusz Macewicz, Droga życia, Paprotnia 2006

Droga_zyciaInspiracją do napisania książki był obchodzony w 2006 roku jubileusz 80-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Cho­pina w Sochaczewie. Autor ukończył właśnie tę szkołę, a w 1946 roku złożył tu egzamin maturalny.{nomultithumb}

Jako absolwent tej szkoły dziś składa hołd wszystkim nauczycielom, którzy z narażeniem życia prowa­dzili tajne nauczanie w Sochaczewie w latach 1940–1945. Byli wzorem patriotyzmu i tę cechę przekazali swoim uczniom. Należy nadmienić, że autor jest rówieśnikiem Liceum, urodził się bowiem w 1926 roku. Wspomnienia Macewicza to jednocześnie świadectwo, że na ukształtowanie osobowości autora złożyło się wiele wydarzeń. Przede wszystkim jego rodzina o tradycji szlacheckiej i narodowej, oparta na dążeniach niepod­ległościowych i powstań narodowych w XIX w., szczególnie powstania styczniowego w 1863 roku. Nie bez znaczenia na charakter autora wywarła więź z Kościołem i wychowanie religijne oraz szkoła podstawowa, harcerstwo i szkoła średnia, a także wrażliwość na piękno przyrody. Do Sochaczewa autor nawiązuje pisząc o okresie uczęszczania do szkoły powszechnej, swojej przynależności do harcerstwa, okresie okupacji hitlerowskiej, wreszcie wspominając pierwsze miesiące po wyzwoleniu miasta w 1945 roku.

s. 152, oprawa miękka, biało-czarne ilustracje {nomultithumb}