Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Bogusław Kwiatkowski, Dzieje Sochaczewa, t. 2: W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), Sochaczew 2007

Dzieje_Sochaczewa_t2Książka jest częścią cyklu, w którym autor zamierza przedstawić dzieje Sochaczewa na przestrzeni siedmiu wieków. Niniejsza książka ukazuje dzieje miasta w okresie średniowiecznym, kiedy to nad miastem panowali książęta mazowieccy. {nomultithumb}

Swoją opowieść autor kończy na wcieleniu miasta i ziemi sochaczewskiej do Królestwa Polskiego w roku 1476. Publikacja ma czytelną strukturę. W obrębie tomu zastosowano układ problemowy (dzieje polityczne, terytorium i administracja, ludność, gospodarka, życie codzienne ludności). Nieodłączną częścią tomu jest wybór źródeł do dziejów Sochaczewa zawierający teksty (m.in. dokumenty wydane przez książąt, królów, biskupów, arcybiskupów, papieży, oraz inne osoby świeckie i duchowne działające zarówno w charakterze publicznym, jak i prywatnym) w języku łacińskim i polskim, zachowane w oryginałach, kopiach, regestach, drukowane w kodeksach dyplomatycznych lub innych wydawnictwach źródłowych, a dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Sochaczewa lub wydane w Sochaczewie. Publikacja zawiera bogaty, starannie dobrany i często unikatowy materiał ilustracyjny (fotografie, rysunki, mapy, plany). Część z nich jest publikowana po raz pierwszy. Ścisłe i przemyślane powiązanie słowa z obrazem ma nie tylko uatrakcyjnić tekst, lecz również ułatwić zrozumienie mechanizmów przemian historycznych, jakie dokonywały się w dziejach Sochaczewa. Nawet powszechnie znane i kojarzone z miastem, a reprodukowane w książce fotografie mogą zostać odczytane na nowo dzięki zestawieniu z tekstami poświęconymi jego dziejom. Fotografie wykonane przez autora lub na jego zlecenie specjalnie do tej pracy pozwalają zapoznać się z trudno dostępnymi dokumentami dotyczącymi dziejów Sochaczewa. Całość publikacji dopełniają indeksy: osobowy i geograficzny. Niniejsza publikacja stanowi wynik zainteresowań autora i efekt jego wieloletniej pracy poszukiwawczej. Wybrane fragmenty 2. tomu Dziejów Sochaczewa w wersji popularnej – ubogacone graficznie przez red. Sławomira Burzyńskiego – drukował w latach 2005–2007 lokalny tygodnik „Ziemia Sochaczewska”.

s. 400, oprawa twarda, biało-czarne ilustracje {nomultithumb}