Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Aleksander Grzegorz Turczyk, Historie sochaczewskie, Sochaczew 2001

Historie_SochaczewskieDebiutancka książka Aleksandra Grzegorza Turczyka powstała – jak pisze sam autor – z artykułów drukowanych w latach 1990–2001 na łamach kilku lokalnych czasopism „Sochaczewianina”, „Ziemi Sochaczewskiej”, łowickiego „CDN”-u.{nomultithumb}

Nie jest to jednak przedruk tych szkiców. Tekst uległ modyfikacji, został miejscami rozszerzony, a część artykułów nie znalazła się w zbiorze. Autor dopisał również artykuły nowe, dotychczas nie publikowane. Zami­eszczone w książce artykuły dotyczą spraw: polityki, kultury, sztuki, chronologicznie mieszczą się w wiekach XIII–XX, terytorialnie zaś odnoszą się głównie do obszaru Ziemi Sochaczewskiej. W swej pracy autor oparł się na literaturze obejmującej monografie i pamiętniki, korespondencje i utwory literackie, wydawnictwa encyklopedyczne, oraz publicystykę. Niewielka formatem i objętościowo książka „Historie sochaczewskie” składa się z 25 szkiców ułożonych w po­rządku chronologicznym. Każdy z nich stanowi odrębną całość. Na końcu każdego ze szkiców czytelnik może znaleźć wykaz tych pozycji bibliograficznych, które są łatwo dostępne. Swoją książkę autor adresuje do nauczycieli historii, którzy poruszają na swoich lekcjach problematykę historii regionu, jak i do uczniów interesujących się przeszłością Ziemi Sochaczewskiej. Z opracowania czytelnicy mogą zapoznać się z obiektami architektonicznymi (m.in. zamek sochaczewski, sanktuarium w Miedniewicach, dworem w Czerwonce, Rozlazłowie, Kuznocinie) i postaciami znanymi z lokalnych dziejów (m.in. Wawrzyńca Surowieckiego, Rajmunda Rembielińskiego, ks. Teodora Jesionowskiego). Opracowanie ma charakter wybitnie popularny. Autor jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w Sochaczewie.

s. 108, oprawa miękka lakierowana, biało-czarne ilustracje {nomultithumb}