Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Ks. Jan Edward Sochala, Historyczna przeszłość Sochaczewa, Paprotnia 2003

Historyczna_przeszlosc_SochaczewaKs. Jan Edward Sochala w latach 1965–1967 pracował jako wikariusz parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie. Zawsze interesował się historią. Utrzymywał kontakty z historykami – Janiną Świeżyńską i Janem Wegnerem. {nomultithumb}

Kiedy zaczął gromadzić materiały o historii swojej parafii, jej ówczesny proboszcz ks. prałat Zygmunt Dejciński zasugerował mu rozszerzenie tematu i opisanie dziejów Sochaczewa. I tak w 1966 roku powstała praca zatytułowana „Historyczna przeszłość Sochaczewa”. Prezentuje ona w skrócie najdawniejsze dzieje osady, rolę książąt mazowieckich w jej rozwoju, organizację społeczną i gospodarczą oraz zmienne losy miasta w czasie pokoju i wojen, zaboru i okupacji, doprowadza­jące je do współczesności. W osobnych rozdziałach autor opisał dzieje sochaczewskiego zamku książąt mazowieckich oraz miejscowych kościołów (parafialnego, dominikanek i Świętego Ducha). Praca ks. Jana Sochali z powodu trudności stwarzanych przez cenzurę państwową i innych przeszkód, nigdy nie została opu­blikowana. Zachowała się jedynie w maszynopisie. Na krótko przed śmiercią autor zwrócił się do ks. Tadeusza Kraszewskiego z prośbą o wydanie jej drukiem. Ks. Jan Sochala zmarł 16 kwietnia 1999 roku w Warszawie, a po­chowany został 20 kwietnia w Łowiczu. Niewielka obiętościowo książka ma charakter wybitnie popularny. Choć wiedza o opisywanych czasach i obiektach z biegiem lat znacznie się poszerzyła, to wciąż warto sięgnąć do książki. Może ona być wstępem do bardziej pogłębionej lektury.

s. 56, oprawa miękka lakierowana, wydawnictwo „Perła”, biało-czarne ilustracje {nomultithumb}