Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Leszek Nawrocki, Kalendarium wydarzeń historycznych na ziemi sochaczewskiej, Sochaczew 2000

Kalendarium_wydarzen_historycznych_na_Ziemi_SochaczewskiejZiemia sochaczewska od wieków odgrywała dużą rolę w dziejach Mazowsza. Dogodne położe­nie i żyzne gleby sprzyjały intensywnemu osadnictwu na naszym terenie. Świadczą o tym liczne stanowiska archeologiczne, a poczynając od średniowiecza wzmianki w źródłach historycznych. {nomultithumb}

Od wielu stuleci przodujące miejsce zajmował tu Sochaczew. Gród sochaczewski, którego początki nie są dokładnie znane, już w 1221r. występuje jako siedziba kasztelami. W okresie rozbicia dzielnicowego Mazowsza, Sochaczew był stolicą odrębnego księstwa. Dzięki temu stał się znaczącym środkiem administracyjnym, gospodarczym, kościelnym oraz ważnym ba­stionem obronnym. Od XIV w. Sochaczew występuje jako stolica ziemi sochaczewskiej składającej się z dwóch powiatów: sochaczewskiego i mszczonowskiego. Rola i znaczenie grodu sochaczewskiego sprzyjały szybkiemu rozwojowi powstałej na jego podgrodziu ruchliwej osady. Stąd zapewne już w pierwszej połowie XIV w. Sochaczew uzyskał przywilej na lokację miasta. W 1476 r. miasto i ziemia sochaczewska włączone zostały do Korony. Późniejsze stulecia to przeplatające się ze sobą okresy rozkwitu i upadku. Ziemia sochaczewska i Sochaczew dzieliły losy narodu i państwa. Od wielu lat historia naszego regionu cieszy się coraz większym zainteresowaniem społeczeń­stwa. Dowodem tego jest rosnąca liczba prac magisterskich, licencjackich i dyplomowych, publikacji naukowych, stron internetowych, audycji telewizyjnych oraz artykułów prasowych. Historia regionalna ma duże walory dydaktyczne, budząc często większe zainteresowanie niż historia ogólnonarodowa. Przez jej pryzmat łatwiej jest zrozumieć młodzieży wiele procesów i zjawisk zachodzących w skali naszego państwa czy też Europy. Historia regionalna odgrywa wreszcie dużą rolę w procesie wychowawczym. Wiąże ona młodzież z najbliższym środowiskiem, budzi lokalny patriotyzm i szacunek do własnej „małej ojczyzny”. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, studentów, nauczycieli i rosnącej rzeszy miłośników dziejów Sochaczewa i regionu, przygotowano niniejsze „Kalendarium wydarzeń historycznych na ziemi sochaczewskiej”.Praca powstała na bazie materiałów publikowanych na ła­mach „Echa Powiatu” w latach 1998–1999. Zakres terytorialny „Kalendarium...” obejmuje w zasadzie obszar powiatu sochaczewskiego w granicach sprzed 1975r. W wielu wypadkach ukazano jednak wydarzenia historyczne, które miały miejsce na ziemi sochaczewskiej funkcjonującej w Polsce przed­rozbiorowej. Chronologicznie jest to okres od pierwszych wieków państwa polskiego aż po rok 1999. Przedstawione czytelnikowi „Kalendarium...” zawiera najważniejsze fakty historyczne doty­czące naszego regionu. Uwzględniono tylko te, których udało się ustalić dokładną datę dzienną, miesięczną i roczną. Nie wzięto natomiast pod uwagę bardzo dużej liczby wydarzeń posiadających daty miesięczne i roczne czy też tylko roczne. W „Kalendarium...” znaleźć można m.in. materiały o ludziach związanych z ziemią sochaczew­ska, opisy bitew i potyczek stoczonych na tym terenie, hasła o tematyce społeczno-gospodarczej, politycznej i kulturalnej, informacje o różnych instytucjach i organizacjach.

Zdaję sobie sprawę, że w publikacji podającej fakty w sposób tak skondensowany, jaką bez wątpienia jest „Kalendarium...” konieczne są pewne uproszczenia i skróty. Nie da się bowiem wszyst­kich wydarzeń i zjawisk zawartych w tego typu pracy wyczerpująco opisać w kilku czy kilkunastu zdaniach Szersze wyjaśnienia znaleźć można w literaturze, której wykaz umieściłem na końcu „Kalen­darium...”. Mimo wielu starań autorowi nie udało się dotrzeć do wszystkich źródeł zawierających informa­cje o naszym mieście i regionie. Dotyczy to szczególnie materiałów będących w archiwach rodzin­nych. Stąd być może zabrakło w pracy szeregu informacji i dat, które zdaniem Czytelników powinny się tam znaleźć. Dlatego autor będzie wdzięczny za wszelkie dodatkowe uzupełnienia, korekty i uwa­gi. Pogłębią one naszą wiedzę o mieście i regionie i na pewno zostaną wykorzystane w przyszłości w kolejnym, rozszerzonym wydaniu „Kalendarium..”

s. 72, oprawa miękka, biało-czarne ilustracje {nomultithumb}