Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Ks. Tadeusz Kraszewski, Opowiadanie niedokończone, Bydgoszcz 2001

Opowiadanie_niedokonczoneTen intrygujący tytuł wspomnień z lat dziecinnych ma swoje ważne przyczyny. Po pierwsze, jest to rozmowa dwóch przyjaciół, którzy spotykają się po siedemnastu latach rozłąki. {nomultithumb}

Czas na opowiadanie jest ograniczo­ny, a rozmowa zostaje przerwana trzęsieniem ziemi... Na jednym z większych wzniesień w Marano Equo, przy placu Montanavero, stoi kościół i dom proboszcza. Tam, przy kościele górującym nad miasteczkiem, rozpoczęła się rozmowa - niedokończona...Szerszym tematem rozmowy były czasy przeszłe - najazd Niemiec i Rosji na Polskę w 1939 r. i gehenna narodu polskiego. Osoby ukazane w opowiadaniu noszą au­tentyczne imiona i nazwiska. Wiele spośród nich jeszcze żyje. Podane fakty są prawdzi­we, oparte na własnych przeżyciach, które mocno zapadły w mojej świadomości. Wy­buch wojny, pierwsze bombardowanie, reak­cje ludzi, pierwsze „spotkanie" z najeźdźcą i pierwsza masowa zagłada bezbronnych żoł­nierzy polskich, obrońców Ojczyzny: żołnie­rzy Batalionów Obrony Narodowej z Bydgosz­czy – jeńców wojennych z obozu w Boryszewie – to autentyczne wydarzenia, które swo­ją okropnością przerażają po dzień dzisiejszy” (z słowa wstępnego autora).

s. 72, oprawa miękka lakierowana, biało-czarne i kolorowe ilustracje {nomultithumb}