Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Tadeusz S. Jaroszewski, Waldemar Baraniewski, Po pałacach i dworach Mazowsza, Warszawa 1995

Po_palacach_i_dworach_Mazowsza_2Książka zawiera 200 zwięzłych artykułów o pałacach i dworach położonych na Mazowszu. Jest nieco inna od książek poświęconych temu samemu tematowi, zawiera bowiem tylko podstawowe informacje dotyczące obiektu, bez szczegółowej analizy historycznej i artystycznej interesującej wyłącznie ścisłe grono specja­listów.{nomultithumb}

Każdy artykuł składa się z trzech elementów: informacji jak do­jechać do opisywanego obiektu, podstawowych wiadomości historycz­nych oraz bardzo zwięzłego opisu, aby Czytelnik mógł zorientować się w rozmiarach i charakterze pałacu czy dworu. Każdy artykuł „zaopatrzony” jest w rysunek przedstawiający obiekt, którego dotyczy. Książkę autorzy adresują do krajoznawców interesujących się Mazowszem, do historyków i historyków sztuki, wreszcie do miłośników architektury rezydencjonahiej. Mają nadzieję, że będzie pomocna ludziom chcącym nabyć dwór w pobliżu Warszawy i następnie zająć się jego remontem, może być również przydatna w agencjach trud­niących się handlem nieruchomościami. Z całym naciskiem autorzy podkreślają, że nie wyczerpali listy pałaców i dworów na Mazowszu. Skupili uwagę na południowym Mazowszu położonym na le­wym brzegu Wisły. Wyjaśniają jednocześnie, że posługują się granicami Mazowsza nakreślonymi umownie po pierwszej wojnie światowej. W książce autorzy – jak sami przyznają – prezentują Czytelnikom obiekty nierównej wartości. Obok pałaców i dworów skomponowanych przez znakomitych architektów znajdują się siedziby anonimowe, skromniejsze, zasługujące jednak na ocalenie ich od zapomnienia. Usytuowanie i odnalezienie dróg dojazdu do każdego obiektu ułatwiają zamiszczone mapki. Książka zawiera rysunki opisywanych dworów i pałaców. Wśród 200 obiektów znajdują się tam informacje m.in. o dworze w Brochowie, Chodakowie, Czerwonce, Gradowie, Kaskach, Kątach, Kuznocinie, Paskach, Rokotowie, Ruszkach, Szczytnie, Tułowicach, Witkowicach, Zakrzewie, Złotej, Żdżarowie, Żelazowej Woli, Żukowie, pałacach w Gawłowie, Giżycach, Guzowie, Kożuszkach, Piasecznicy, Rybnie, Teresinie, Skotnikach, Szymanowi.

Brak wyraźnej numeracji stron, oprawa miękka lakierowana, biało-czarne rysunki {nomultithumb}