Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Tadeusz S. Jaroszewski, Po pałacach i dworach Mazowsza, Warszawa 1997

Po_palacach_i_dworach_Mazowsza_3Drugą część „Przewodnika” po pałacach i dworach mazowieckich zawierająca wybór 120 artykułów poświęconych dawnym sie­dzibom ziemiańskim rozrzuconym na obszarze historycznego Mazowsza. Każdy opis zawiera podstawowe informacje historyczne dotyczące obiektu, kolejnych właścicieli, autora projektu, informacje o stylu obecnym stanie i użytkownikach. {nomultithumb}

Sygnały napływające od Czytelników po ukazaniu się pierwszej części „Przewodnika” skłoniły autora do sformułowania na samym początku kil­ku wyjaśnień. „Po pierwsze: jest to przewodnik turystyczny dla miłośni­ków dawnych siedzib ziemiańskich, a nie katalog naukowy, zatem nie wydaje się konieczne zaopatrywanie każdego artykułu w bibliografię. Po drugie: publikuję w „Przewodniku” przede wszystkim te siedziby, o któ­rych mam zebrane jakieś wiadomości, ewentualnie te, na które chciałem zwrócić uwagę Czytelników. Mogło się zatem zdarzyć, że pierwsza część „Przewodnika” nie uwzględniła jakiegoś pałacu czy dworu danego regio­nu, ale stało się to tylko z braku podstawowych wiadomości na ich te­mat. Jeśli autor je zdobędzie, to z pewnością zamieści pominięty obiekt w którejś z następnych części (…)”. Usytuowanie i odnalezienie dróg dojazdu do każdego obiektu ułatwiają zamiszczone mapki. Książka zawiera rysunki opisywanych dworów i pałaców. Wśród opisanych wielu dworów i pałaców znaleźć można min. opis dworu w Pawłowicach, czy pałacu w Strugach.

brak wyraźnej numeracji stron, oprawa miękka lakierowana, biało-czarne rysunki {nomultithumb}