Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Karol Staniszewski (oprac. tekstu), Sochaczew i Powiat Sochaczewski – od rzemiosła do przemysłu, Sochaczew 2010

Sochaczew_i_Powiat_SochaczewskiFolder, który można określić materiałem promocyjnym, w krótkich popularnych tekstach w języku polskim i angielskim przedstawia m.in. pierwsze ślady gospodarowania na terenie powiatu, dzieje sochaczewskiego rzemiosła, początki i rozwój rzemiosła cechowego, w tym kupiectwa, początki i rozwój przemysłu, infrastrukturę gospodarczą, walory turystyczne.{nomultithumb}

Folder zawiera wiele reklam. Wydaje się być przeznaczony do rozprowadzania wśród potencjalnych inwestorów. Mocną stroną folderu są kolorowe wyraźne ilustracje. Brak jest również większych błędów merytorycznych, co często jest zmorą wszelkich tego typu folderów wydawanych przez urzędy. Jedynie na stronie 16 znajduje się błędne stwierdzenie, że nie zachował się dokument z 1368 roku „wydany przez księcia mazowieckiego Siemowita III, który określił istniejący wtedy gród mianem miasta”. Dokument ten zachował się w Archiwum Archidiecezji Poznańskiej w Poznaniu. Na stronie 54 jest mowa o płycie nagrobnej „Jana Tomczyckiego – generała polskiego, który zmarł w 1847 roku”. W rzeczywistości chodzi tu o Jana Tomickiego. Wreszcie autorzy (s. 57) wspominają że „do bardzo ciekawej atrakcji turystycznej w Sochaczewie zaliczyć także należy dawny zajazd powstały po 1833 roku”(?). Nie wspominają jednak gdzie ten zajazd się znajduje (?). Autor wspomina również o zabytkowych domach, nie określając ich położenia. Wreszcie autor zalicza do zabytków „kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Sochaczewie oraz kościół św. Józefa Robotnika w Chodakowie” (s. 60). Obie budowle powstały po II wojnie światowej. Choć posiadają ciekawą historię, architekturę zabytkami jeszcze nie są.

s. 72, oprawa twarda, biało-czarne i kolorowe ilustracje {nomultithumb}