Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Marek Wojtylak, Szkice łowickie, Łowicz 2006

Szkice_lowickie„Szkice łowickie” są wyborem artykułów popularno­naukowych, opublikowanych przeze mnie w prasie łowickiej w ciągu ostatnich piętnastu lat. Z pomysłem ich wydania książkowego nosiłem się kilkakrotnie, odkładając za każdym razem decyzję na później. {nomultithumb}

Zżymał się na mnie za to często w rozmowach ks. Skiełczyński, mobilizował do przygotowania książki prof. Wysocki, zachęcało wreszcie liczne grono przyjaciół i znajomych. Przełamała w końcu moje wahania Alina Owczarek-Cichowska, znawczyni łowickiej książki, która pewnego dnia w rozmowie ze mną stwierdziła, iż należę do grona tych ludzi, którzy wolą pomagać innym, niż myśleć o sobie. Jej słowa poskutkowały tym, że o przygotowaniu własnej książki zacząłem się odtąd całkiem serio zastanawiać. Wybór tekstów do niniejszego tomu nie był łatwy. Z rozproszonych w prasie lokalnej ponad dwustu artykułów wyszukałem trzydzieści, umieszczając je w porządku chronologicznym w trzech rozdziałach, po dziesięć w każdym. W pierwszym, zatytułowanym „By nie zgasła pamięć”, zawarłem teksty o miejscach dobrze znanych w Łowiczu i takich, o których wzmiankują już tylko dokumenty i opracowania, gdyż bezpowrotnie znikły z krajobrazu miasta (…). Drugi z rozdziałów wypełniają z kolei szkice biograficzne o różnych postaciach Łowicza, które zostawiły trwały ślad po swej pracy, życiu lub bytności w mieście. Nazwałem tę część „Mniej sławni łowiczanie”, przewrotnie nawiązując tym tytułem do wydanego przez Urząd Miejski w Łowiczu opracowania o sławnych łowiczanach. W ostatnim, trzecim rozdziale książki, pt. „Łowicz gościnny” znalazły się artykuły nawiązujące do wizyt w naszym mieście sławnych postaci historycznych” (z wstępu autora). Czytelnika z Sochaczewa może zainteresować tekst o budowniczym obwodu sochaczewskiego Janie Antonim Łuczaju, za którego rządów powstał w Sochaczewie m.in. ratusz. Do Sochaczewa odnoszą się również teksty o komisarzu obwodu sochaczewskiego w 1. połowie XIX wieku Józefie Radzymińskim i budowniczym powiatu sochaczewskiego w 2. połowie XIX wieku Ferdynadzie Wilhelmie Eichhornie.

s. 128, oprawa twarda lakierowana

{nomultithumb}