Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Aleksander Grzegorz Turczyk, Z Ziemi Sochaczewskiej, Sochaczew 2002

Z_Ziemi_SochaczewskiejZamieszczone w książce kilkustronicowe szkice dotyczą szerokiego wachlarza spraw: polityki, kultury, sztuki, chronologicznie mieszczą się w wiekach XIII - XX, tery­torialnie zaś odnoszą się przede wszystkim do Ziemi Sochaczewskiej. {nomultithumb}

Autor – sochaczewski nauczyciel historii – wykorzystał literaturę, składającą się z mono­grafii i pamiętników, korespondencji i utworów literackich, wy­dawnictw encyklopedycznych, publicystyki z XIX i XX w., nieopublikowanych dotąd prac własnych. W niektórych przypadkach wykorzystał źródła archiwal­ne. Książka „Z Ziemi Sochaczewskiej” składa się, podobnie jak wcześ­niej wydane „Historie sochaczewskie” z 25 szkiców, które autor ułożył w porządku chronologicznym. Każdy z nich jest odrębną całością. Na końcu każdego ze szkiców znajduje się wykaz tych pozycji historycznych, które poza wyjątkami są na ogół dostępne i po które każdy z Czytelników może sięgnąć, jeśli zechce posze­rzyć swoją wiedzę o tematyce poruszanej w danym szkicu. Książka ta powstała z myślą o tych nauczycielach historii, którzy poruszają na swoich lekcjach problematykę regionalną, oraz o uczniach interesujących się przesz­łością regionu. Z opracowania czytelnicy mogą zapoznać się z obiektami architektonicznymi (m.in. dworem w Brochowie, Chodakowie, Gawłowie, Gradowie, Kaskach, Pawłowicach, Rokotowie, Skotnikach, Strugach) i postaciami znanymi z lokalnych dziejów (m.in. ks. Andrzejem Grabowskim, Władysławem Ślewińskim, Józefem Polikarpem Brudzińskim, Władysławem Pałuckim). Opracowanie ma charakter wybitnie popularny. Autor jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w Sochaczewie.

s. 130, oprawa miękka lakierowana, biało-czarne ilustracje {nomultithumb}