Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Paweł Fijałkowski, Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XV–XVIII w., Warszawa 1999

Zydzi_w_wojewodztwachTematem tej pracy są dzieje ludności żydowskiej na terenach położonych obe­cnie w geograficznym centrum Polski, a do schyłku XVIII w. znajdujących się w obrębie dwóch województw: łęczyckiego i rawskiego. {nomultithumb}

Jest to obszar zwarty geo­graficznie, mieszczący się w większej części w dorzeczu rzeki Bzury, a jednocześnie to właśnie tędy w okresie staropolskim przebiegała administracyjna granica Wiel­kopolski i Mazowsza. Terytorialny zakres opracowania omawiam bliżej w rozdziale „IV. Rys geograficzno-historyczny badanego obszaru”. W tym miejscu wyjaśnię wszystkim jego zakres czasowy i przedmiotowy. Choć w poniższych rozważaniach sięgam do faktów z X-XIII w., w zasadzie obejmują one okres od XV w., tj. od czasu z którego pochodzą pierwsze bezsporne dowody obecności Żydów w dorzeczu Bzury. Górną granicą moich zainteresowań badawczych uczyniłem moment upadku Polski szlacheckiej (1795 r.), choć niejednokrotnie odwołuję się do informacji dotyczących okresu późniejszego. Przedmiotem badań są dzieje ludności żydowskiej, będącej w dobie Pierwszej Reczypospolitej społecznością o bardzo wyraźnie zarysowanej odrębności prawnej, społecznej i kulturalnej, a szczególnie wyznaniowej i językowej, jak również ekonomicznej. Uporządkowaną tematycznie rekonstrukcje dziejów Żydów w województwach łęczyckim i rawskim poprzedzają rozdziały wprowadzające czytelnika w problematykę, informujące o dorobku nauki w tej dziedzinie i materiale badawczym, przedstawiające tło badanych zagadnień. Tematem tej pracy są dzieje ludności żydowskiej na terenach położonych obecnie w geograficznym centrum Polski, a do schyłku XVIII w. znajdujących się w obrębie dwóch województw: łęczyckiego i rawskiego. Jest to obszar zwarty geograficznie, mieszczący się w większej części w dorzeczu rzeki Bzury, a jednocześnie to właśnie tędy w okresie staropolskim przebiegała administracyjna granica Wielkopolski i Mazowsza. Niniejsza praca jest rozprawą doktorską Pawła Fijałkowskiego powstałą w latach 1989 – 1998 w Żydowskim Instytucie Historycznym pod kierunkiem profesora dra Maurycego Horna. W książce można znaleźć wiele informacji dotyczących Sochaczewa.

s. 166, oprawa miękka, biało-czarne ilustracje {nomultithumb}