Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Alicja Szymańska (red.), Z kart historii „Jedynki”, Sochaczew 2004

Z_kart_historii_JedynkiPublikacja poświęcona Szkole Podstawowej nr l im. Ludwika Waryńskiego będącej najstarszą szkołą w Sochaczewie istniejącą nieprzerwanie przynajmniej od 1916 roku. Uczęszczało do niej wiele pokoleń mieszkańców Sochaczewian oraz okolicznych miejscowości. {nomultithumb}

Uczniowie opuszczali szkolne progi, by po latach w wielu przypadkach powrócić do niej w charakterze pracowników lub rodziców, później dziadków uczniów. Sylwetki wielu nauczycieli również pozostały we wdzięcznej pamięci uczniów do dzisiaj. Osią­gnięcia szkoły były możliwe dzięki współpracy całego środowiska szkolnego - dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi. Rok szkolny 2003/2004 był ostatnim rokiem istnienia szkoły, która l września 1999 roku została postawiona w stan likwidacji. Wówczas to w związku z reformą oświaty, która wprowadzała zamiast ośmioklasowych szkół podstawowych - szkoły podstawowe sześcioklasowe oraz trzyletnie gimnazja, podjęto decyzję, że w budynku przy ulicy Hanki Sawickiej 7 będzie się mieściło Gimnazjum nr 1. Publikacja według autorów ma być formą ocalenia od zapomnienia historii szkoły. Powstała na podstawie dokumentów znajdujących się w archiwum szkolnym oraz wspomnień osób związanych ze szkołą. W pracy nad publikacją autorzy – jak sami przyznają – napotkali na trudności w odczytaniu treści dokumentacji szkolnej sporządzonej ręcznym pismem. Do opracowania została dołączona płyta CD zawierająca wspomnienia Jerzego Kocimskiego i Stanisława Sadzyńskiego, spis absolwentów szkoły od 1939 do 2004 roku oraz galerię zdjęć przedstawiających życie szkoły.

brak numeracji stron (s. 72), oprawa miękka lakierowana, kolorowe i biało-czarne ilustracj {nomultithumb}