Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Zasady umieszczania informacji o książkach na stronie internetowej "bkwiatkowski.pl"

Szanowny Czytelniku, Autorze, Wydawco przed przesłaniem skanów zdjęć okładek publikacji i informacji o książce w celu ich opublikowania prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami umieszczania informacji o książkach na stronie internetowej "bkwiatkowski.pl".

Szanowny Czytelniku jeżeli jesteś w posiadaniu archiwalnych książek sprzed 2010 roku poświęconych jakiemuś aspektowi historii Sochaczewa lub poszczególnych miejscowości powiatu sochaczewskiego i chciałbyś je zaprezentować innym użytkownikom internetu na portalu to skontaktuj się z administratorem portalu za pomocą formularza kontakt lub telefonicznie. Nie pozwól aby archiwalna publikacja uległa zapomnieniu, czy pokrył ją biblioteczny kurz. Dzieła literackie istnieją bowiem dotąd, dopóki ktoś o nich jeszcze pamięta, ktoś je czyta. A będzie pamiętał i czytał, gdy będzie wiedział że takowe istnieją. Szanowny Czytelniku zeskanuj okładkę (w rozdzielczości 300 dpi), prześlij krótką notę informacyjną według schematu, który możesz zobaczyć przy innych publikacjach już umieszczonych na stronie, a my je opublikujemy w zakładce (Ślady Sochaczewa/W książkach), tym samym zachowamy dla przyszłych pokoleń i pokażemy całemu światu. 

Szanowny Autorze i Wydawco jeżeli napisałeś lub wydałeś aktualnie książkę poświęconą jakiemuś aspektowi historii Sochaczewa lub poszczególnych miejscowości powiatu sochaczewskiego i chciałbyś ją zaprezentować innym użytkownikom internetu na portalu to skontaktuj się z administratorem portalu za pomocą formularza kontakt lub telefonicznie. Warunkiem bezpłatnej publikacji informacji o aktualnie wydanych książkach w zakładce (Ślady Sochaczewa/W książkach - publikacja bezterminowa) jest przesłanie 1 egzemplarza recenzenckiego. Krótka informacja tekstowa o aktualnie wydanej książce będzie dodatkowo przez miesiąc bezpłatnie umieszczona na stronie startowej portalu "bkwiatkowski.pl".

Uwaga: Czas oczekiwania na publikację na stronie internetowej wynosi do miesiąca i może ulec wydłużeniu do maksymalnie 3 miesięcy w związku z dużą ilością korespondencji. Skany zdjęć są umieszczane na stronie raz w miesiącu. Prosimy też o przesyłanie dokładnych podpisów pod zdjęcia, gdyż uzupełnienia i poprawki także są umieszczane raz w miesiącu. 

Tak jak do tej pory żadna część ani całość materiałów fotograficznych zamieszczonych na stronie zgodnie z życzeniem osób przekazujących skany zdjęć i dokumentów nie może być reprodukowana ani rozpowszechniana w sposób drukarski, kserograficzny, elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny, nagrywający i inny, nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich do zdjęć lub zbiorów zdjęć. Kopiowanie oraz wykorzystywanie zdjęć w publikacjach książkowych czy internetowych w celach komercyjnych i innych (naukowe, oświatowe, urzędowe) wymaga indywidualnej zgody właściciela praw autorskich zdjęć. Redakcja portalu nie pośredniczy w kontaktach między Czytelnikami portalu a autorami  i wydawcami publikacji. 

Całość portalu bkwiatkowski.pl, jak też jego części składowe (w szczególności nazwa, logo, teksty, zdjęcia autora, grafiki, układ graficzny i kolorystyka oraz rozwiązania nawigacyjne) stanowią własność autora, a ich kopiowanie, powielanie, drukowanie, rozpowszechnianie, nagrywanie na nośniki elektroniczne oraz umieszczanie w internecie bez zezwolenia autora jest nielegalne i podlega ochronione prawnej zgodnie z Art. 23 i 24 § 1, 2 oraz 3 kodeksu cywilnego, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W celu jakiegokolwiek wykorzystania informacji lub zdjęć umieszczonych na stronie, należy każdorazowo uzyskać pisemną zgodę autora tekstu lub właściciela zdjęcia. 

Informacje zamieszczone na stronach portalu, zostały umieszczone dla ogólnej informacji, cały czas ulegają zmianom i weryfikacji, nie mogą zatem stanowić podstaw do żadnych roszczeń. Wydawca strony dołożył wszelkich starań by odpowiadały one stanowi faktycznemu, nie bierze jednak na siebie odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieścisłości i pomyłki oraz za straty wynikłe z użycia tych informacji przez osoby trzecie.

Portal jest chroniony programem antyplagiatowym przeszukującym zasoby internetu w czasie rzeczywistym w celu znalezienia ewentualnego naruszenia praw autorskich. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich przez osoby zamieszczające informacje i zdjęcia na portalu. Zastrzega sobie również prawo do publikacji wybranych zdjęć i tekstów, jak i prawo do zmiany tytułów, śródtytułów oraz skracania niezamówionych tekstów.