Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Bibliografia historyczna miasta Sochaczewa

Autor strony prowadzi obecnie prace nad zebraniem obszernej bibliografii poświęconej dziejom miasta Sochaczewa. Gromadzi w niej wszelkie pozycje bibliograficzne od średniowiecza (tytuły wraz z sygnaturami dokumentów rękopiśmiennych, pergaminowych, papierowych i innych zgromadzonych w archiwach, bibliotekach, muzeach polskich i zagranicznych) po dzień współczesny (tytuły książek, czasopism, gazet, jednodniówek, druków okolicznościowych itp.). Choć na obecnym etapie zgromadzona przez autora bibliografia dotycząca dziejów Sochaczewa liczy już ponad 4 300 pozycji to jeszcze bardzo daleko do końca opracowania. Całość ukaże się w przyszłości w formie książkowej, a część już niedługo na stronie internetowej. O trudności opracowania zbioru świadczy również to, że autor nie dotarł jeszcze do wszystkich swoich artykułów opublikowanych w lokalnej prasie.

Opracowania książkowe

Kwiatkowski B., Parafie dawnego dekanatu sochaczewskiego, Paprotnia 1998.

Kwiatkowski B., Dzieje parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie, Sochaczew 2003.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa, t. 2: W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), Sochaczew 2007.

Kwiatkowski B., Pani Ziemi Sochaczewskiej, Sochaczew 2007.

Artykuły

 


Fijałkowski P., Pamiętajmy o cmentarzach, „Wiadomości Skierniewickie”, nr 18, 1982, s. 10.

Fijałkowski P., Gdzie naprawdę zmarł Krzywousty. Rozważania o początkach Sochaczewa, „Wiadomości Skierniewickie”, nr 24, 1982, s. 5.

Fijałkowski P., 10 tysięcy lat nad Bzurą, „Wiadomości Skierniewickie”, nr 26, 1982, s. 9.

Fijałkowski P., Początki Sochaczewa, „Mówią Wieki”, nr 8, 1983, s. 31–33.

Fijałkowski P., Sochaczew we wczesnym średniowieczu, „Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków”, nr 154, 1984, s. 109–111.

Fijałkowski P., Archeologia żydowska w Polsce, „Problemy. Miesięcznik Popularnonaukowy”, nr 11, 1984, s. 39–41.

Fijałkowski P., Żydzi sochaczewscy, „Biuletyn ŻIH”, nr 3–4, 1985, s. 21–39.

Fijałkowski P., Zagłada Żydów sochaczewskich [II wojna światowa], „Wiadomości Skierniewickie”, nr 10, 1986, s. 8.

Fijałkowski P., Archeologia Ziemi Sochaczewskiej (część 1), „Wiadomości Skierniewickie”, nr 22, 1986, s. 8

Fijałkowski P., Archeologia Ziemi Sochaczewskiej (część 2), „Wiadomości Skierniewickie”, nr 23, 1986.

Fijałkowski P., Żydzi sochaczewscy. Cz. 1: Krew i ogień, „Wiadomości Skierniewickie”, nr 15, 1988.

Fijałkowski P., Tajemnica początków Sochaczewa, „Historia i Życie”, nr 15, 1988.

Fijałkowski P., Żydzi sochaczewscy. Cz. 2: Naturalnie chrześcijanom nienawistni ...?, „Wiadomości Skierniewickie”, nr 16, 1988.

Fijałkowski P., W 850 rocznicę śmierci Bolesława Krzywoustego. Tajemnica początków Sochaczewa, „Historia i Życie” [dodatek do: „Życie Warszawy”], nr 15, 1988.

Fijałkowski P., Z lat I wojny światowej. Gaz nad Rawką i Bzurą, „Historia i Życie” [dodatek do: „Życie Warszawy”], nr 24, 1988.

Fijałkowski P., Żydzi, Tatarzy i inni. Mniejszości narodowościowe w dawnym Sochaczewie, „Wiadomości Skierniewickie”, nr 50, 1988.

Fijałkowski P., Początki i rozwój osadnictwa żydowskiego w województwach rawskim i  łęczyckim, „Biuletyn ŻIH”, nr 4, 1989, s. 3–15.

Fijałkowski P., Znaleziska. Sochaczew, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 33, 1989.

Fijałkowski P., Początki Sochaczewa i jego związki z Płockiem, „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, nr 1–2, 1990, s. 6–8.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Kolizje, „Spotkania z Zabytkami”, nr 1, 1990, s. 49.

Fijałkowski P., Z przeszłości Sochaczewa i okolic, „Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 1990, s. 54.

Fijałkowski P., Obraz naszego miasta, „Sochaczewianin. Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Sochaczewie”, nr 1, 1990, s. 6–7.

Fijałkowski P., Historia niechciana, „Sochaczewianin. Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Sochaczewie”, nr 2, 1990, s. 5.

Fijałkowski P., Cmentarz parafialny (cz. 1), [Zabytki Sochaczewa], „Gazeta Sochaczewska”, nr 1, 1990, s. 5.

Fijałkowski P., Cmentarz parafialny (cz. 2), [Zabytki Sochaczewa], „Gazeta Sochaczewska”, nr 2, 1990, s. 7.

Fijałkowski P., Z przeszłości Sochaczewa, „Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 1990, s. 54.

Fijałkowski P., Hale targowe, [Zabytki Sochaczewa], „Gazeta Sochaczewska”, nr 3, 1990, s. 7.

Fijałkowski P., Dom przy Farnej 13, [Zabytki Sochaczewa], „Gazeta Sochaczewska”, nr 4, 1990, s. 5.

Fijałkowski P., Stosunki żydowsko-chrześcijańskie w województwach łęczyckim i rawskim w XVI–XVII w., „Biuletyn ŻIH”, nr 2, 1990, s. 23-31.

Fijałkowski P., Zabytki Sochaczewa. Cmentarz żydowski, „Gazeta Sochaczewska. Wiadomości”, nr 5, 1990, s. 7.

Fijałkowski P., Stosunki żydowsko-chrześcijańskie w województwach łęczyckim i rawskim w XVIII w., „Biuletyn ŻIH”, nr 3–4, 1990, s. 25–32.

Fijałkowski P., „Protestanci”, „Sochaczewianin. Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Sochaczewie”, nr 7, 1990, s. 5.

Fijałkowski P., Wystawa w Sochaczewie, „Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki. Pismo Społeczno Kulturalne”, nr 8, 1990, s. 16.

Fijałkowski P., Żydzi w Polsce środkowej w XV–XVIII w. Dzieje i kultura, „Kalendarz Żydowski. Almanach”, 1990–1991, s. 16–23.

Fijałkowski P., Ewangelicy na południowo-zachodnim Mazowszu w XVIII–XIX w., „Przegląd Historyczny”, 1991, t. 82, z. 1, s. 125–134.

Fijałkowski P., Luteranie w Sochaczewie, „Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki”, nr 1, 1991, s. 6.

Fijałkowski P., Organizacja parafii ewangelickich na południowo-zachodnim Mazowszu w II połowie XVIII i XIX w., „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, nr 2, 1991, s. 20–23.

Fijałkowski P., Cadyk z Sochaczewa. Nowi patroni ulic, „Sochaczewianin”, nr 3, 1991, s. 4.

Fijałkowski P., Heretycy i „holendrzy”, [Ewangelicy na ziemi sochaczewskiej (1)], „Ziemia Sochaczewska”, nr 21, 1991, s. 5.

Fijałkowski P., Barwy dnia powszedniego, [Ewangelicy na ziemi sochaczewskiej (2)], „Ziemia Sochaczewska”, nr 22, 1991, s. 5.

Fijałkowski P., Jak kirchę budowano, [Ewangelicy na ziemi sochaczewskiej (3)], „Ziemia Sochaczewska”, nr 23, 1991, s. 5.

Fijałkowski P., Nie tylko Niemcy, [Ewangelicy na ziemi sochaczewskiej (4)], „Ziemia Sochaczewska”, nr 24, 1991, s. 8.

Fijałkowski P., Co to jest Ziemia Sochaczewska ?, „Ziemia Sochaczewska”, nr 28, 1991, s. 6.

Fijałkowski P., Działalność gospodarcza Żydów w województwach rawskim i łęczyckim w XV–XVIII w., „Biuletyn ŻIH”, nr 3, 1991, s. 9-20.

Fijałkowski P., Rożdżestwieński P.M., 1914-15 Nieznana bitwa nad Bzurą, „Ziemia Sochaczewska”, nr 33, 1991, s. 6–7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Ratusz, [Zabytki Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 34, 1991, s. 6.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Kościół parafialny Narodzenia NMP (Trojanów), [Zabytki Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 35, 1991, s. 7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Cmentarz parafii św. Wawrzyńca, [Zabytki Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 36, 1991, s. 6.

Fijałkowski P., Bracia odłączeni ?, „Ziemia Sochaczewska”, nr 36, 1991, s. 3.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Cmentarz parafii Narodzenia NMP (Trojanów). Cmentarz  wojenny (Trojanów), [Zabytki Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 37, 1991, s. 6.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Cmentarz mahometański, [Zabytki Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 38, 1991, s. 6.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Figura Matki Boskiej, [Zabytki Sochaczewa] „Ziemia Sochaczewska”, nr 39, 1991, s. 7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Pomnik Bolesława Krzywoustego. Poświętne, [Zabytki Sochaczewa] „Ziemia Sochaczewska”, nr 40, 1991, s. 7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Ruiny zamku, [Zabytki Sochaczewa] „Ziemia Sochaczewska”, nr 41, 1991, s. 6.

Fijałkowski P., Zapomniana sochaczewianka, „Ziemia Sochaczewska”, nr 42, 1991, s. 3.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Hale targowe, [Zabytki Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 42, 1991, s. 7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Dom przy Farnej 13, [Zabytki Sochaczewa] „Ziemia Sochaczewska”, nr 43/44, 1991, s. 7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., [Zabytki Sochaczewa], Dwór Baderów (Rozlazłów), „Ziemia Sochaczewska”, nr 1, 1992, s. 7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., [Zabytki Sochaczewa], Pałac Garbolewskich (Czerwonka), „Ziemia Sochaczewska”, nr 2, 1992, s. 7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Cmentarz żydowski, [Zabytki Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 3, 1992.

Fijałkowski P., Ewangelicy na ziemi sochaczewskiej, „Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki”, nr 3, 1992, s. 9.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Zajazd, [Zabytki Sochaczewa], Zajazd, „Ziemia Sochaczewska”, nr 4, 1992, s. 7.

Fijałkowski P., Wędrówki z przeszłością. Część I, „Ziemia Sochaczewska”, nr 19, 1992, s. 6.

Fijałkowski P., Wędrówki z przeszłością. Zakończenie, „Ziemia Sochaczewska”, nr 20, 1992, s. 6.

Fijałkowski P., Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiej w Łowiczu w XIX w., „Rocznik Łódzki”, t. 40, 1993, s. 255–270.

Fijałkowski P., Parafia ewangelicko-augsburska w Wiskitkach-Żyrardowie do 1914 r., „Żyrardowski Rocznik Muzealny”, t. 2, 1993, s. 13–22.

Fijałkowski P., Żydzi i ewangelicy w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Refleksje nad wspólnotą losów. Zakończenie, „Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki”, nr 11, 1993, s. 3.

Fijałkowski P., Odkrywanie przeszłości, „Ziemia Sochaczewska”, nr 27, 1993, s. 6.

Fijałkowski P., Żydzi w dziewiętnastowiecznym Sochaczewie, „Kalendarz Żydowski Almanach”, 1994–1995, s. 12–20.

Fijałkowski P., Z wizytą u Sochaczewian w Izraelu, „Ziemia Sochaczewska”, nr 39, 1995, s. 6.

Fijałkowski P., Wandale ?, „Ziemia Sochaczewska”, nr 38, 1997, s. 6.

Fijałkowski P., Zanim powstał Sochaczew czyli z dziejów regionu osadniczego w dorzeczu Bzury, „Mazowsze”, nr 14, 2001.

Fijałkowski P., Znaleziska pradziejowe z terenu Sochaczewa, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Archeologiczna, nr 41: 1999–2001[2001], s. 241–252.

Fijałkowski P., Początki obecności Żydów na Mazowszu (do 1526 r.), „Kwartalnik Historii Żydów w Polsce” [przedtem „Biuletyn ŻIH”], nr 2, 2001, s. 169–193.

Fijałkowski P., Trudne początki, [Archeologia Ziemi Sochaczewskie], „Ziemia Sochaczewska”, nr 31, 2001, s. 6.

Fijałkowski P., Tajemnice cmentarzysk, [Archeologia Ziemi Sochaczewskie], „Ziemia Sochaczewska”, nr 33, 2001, s. 7.

Fijałkowski P., Zamek ponad grodem, [Archeologia Ziemi Sochaczewskie], „Ziemia Sochaczewska”, nr 45, 2001, s. 7.

Fijałkowski P., Z archiwum Pogotowia Archeologicznego, [Archeologia Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 48, 2001, s. 14.

Fijałkowski P., W cieniu rzymskiego imperium, [Archeologia Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 50, 2001, s. 14.

Fijałkowski P., Grobowce starożytnych książąt, [Archeologia Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 35, 2002.

Fijałkowski P., Pożegnanie Josefa, „Ziemia Sochaczewska”, nr 4, 2008, s. 8. 


Kwiatkowski B., Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Kozłowie Biskupim, [Parafie Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 48, 1996, s. 6.

Kwiatkowski B., Parafia p.w. Nieustającej Pomocy Najświętszej Marii Panny w Sochaczewie-Boryszewie, [Parafie Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 49, 1996, s. 6.

Kwiatkowski B., Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie, [Parafie Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 50, 1996, s. 3.

Kwiatkowski B., Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szymanowie, [Parafie Ziemi  Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 51, 1996, s. 6.

Kwiatkowski B., Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie, [Parafie Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 2, 1997, s. 9.

Kwiatkowski B., Parafia pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Sochaczewie, [Parafie Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 4, 1997, s. 9.

Kwiatkowski B., Parafia p.w. Św. Feliksa de Valois w Guzowie, [Parafie Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 6, 1997, s. 9.

Kwiatkowski B., Spotkanie w Teresinie, [Parafie Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 7, 1997, s. 5.

Kwiatkowski B., Tam Ojczyzna Twoja, gdzie serce Twoje. W 187. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, „Ziemia Sochaczewska”, nr 7, 1997, s. 6.

Kwiatkowski B., Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sochaczewie- Trojanowie, [Parafie Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 12, 1997, s. 11.

Kwiatkowski B., Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Kurdwanowie [Parafie Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 17, 1997, s. 9.

Kwiatkowski B., Parafia rzym.-kat. p.w. Świętych Męczenników Jana i Pawła w Mikołajewie, „Ziemia Sochaczewska”, 1997, nr 25.

Kwiatkowski B., Parafia rzym.-kat. pod wezwaniem Św. Michała Archanioła i Św. Anny [w Kamionie - B.K.], [Parafie Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 29, 1997, s. 9.

Kwiatkowski B., Sochaczewskie pielgrzymowanie, „Ziemia Sochaczewska”, nr 31, 1997, s. 7.

Kwiatkowski B., Parafia rzymsko-katolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie, [Parafie Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 32, 1997, s. 9.

Kwiatkowski B., Zakonnicy i rycerze, „Ziemia Sochaczewska”, nr 41, 1997, s. 9.

Kwiatkowski B., Ziemia wiecznego spoczynku, „Ziemia Sochaczewska”, nr 43, 1997, s. 9.

Kwiatkowski B., Parafia pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w Chodakowie, [Parafie Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 49, 1997, s. 6.

Kwiatkowski B., Pociągiem podróż w czasie, „Ziemia Sochaczewska”, nr 51, 1997, s. 10.

Kwiatkowski B., Książę, „Ziemia Sochaczewska”, nr 2, 1998, s. 7.

Kwiatkowski B., Czy Bolesław Krzywousty naprawdę zmarł w Sochaczewie? Tajemnice Ziemi Sochaczewskiej, „Ziemia Sochaczewska”, nr 12, 1998, s. 10.

Kwiatkowski B., Historia Szymanowa (1), „Życie Teresina”, nr 3, 1999, s. 9.

Kwiatkowski B., Historia Szymanowa (2), „Życie Teresina”, nr 4, 1999, 9.

Kwiatkowski B., Historia Szymanowa (3), „Życie Teresina”, nr 6/7, 1999, s. 9.

Kwiatkowski B., Niepokalanowscy błogosławieni, „Życie Teresina”, nr 6/7, 1999, s. 11.

Kwiatkowski B., 60 lat koronacji figury Matki Boskiej Jazłowieckiej, „Życie Teresina”, nr 8, 1999, s. 3.

Kwiatkowski B., Historia Szymanowa (4), Cukrownia w Hermanowie, „Życie Teresina”, nr 9, 1999, s. 9.

Kwiatkowski B., Książę Jan Drucki Lubecki (1898–1990), Teresiński Słownik Biograficzny, „Życie Teresina”, nr 10, 1999, s. 5.

Kwiatkowski B., Adam Chełmoński (1861–1924), Teresiński Słownik Biograficzny, „Życie Teresina”, nr 11, 1999, s. 7.

Kwiatkowski B., Listopadowy Zamach, 22 listopada 1943 r. „Życie Teresina”, nr 11, 1999, s. 11, 14.

Kwiatkowski B., Pałac w Teresinie, [Pałace i dwory Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 4, 1999, s. 7.

Kwiatkowski B., Lekarz z Teresina, „Ziemia Sochaczewska”, nr 33, 1999, s. 7.

Kwiatkowski B., Motocykl od Hitlera. Tajemnice ziemi sochaczewskiej, „Ziemia Sochaczewska”, nr 40, 1999, s. 10.

Kwiatkowski B., Duchowny z Giżyc, „Ziemia Sochaczewska”, nr 44, 1999, s. 7.

Kwiatkowski B., Znad Narwii i Bzury, „Ziemia Sochaczewska”, nr 44, 1999, s. 9.

Kwiatkowski B., Serce Chopina. Tajemnice ziemi sochaczewskiej, „Ziemia Sochaczewska”, nr 45, 1999, s. 8.

Kwiatkowski B., Kościół i klasztor Ojców Dominikanów w Sochaczewie, [Dawny Sochaczew], „Ziemia Sochaczewska”, nr 52, 1999, s. 10.

Kwiatkowski B., Zamach na Rafalskiego. Tajemnice Ziemi Teresińskiej, „Życie Teresina”, nr 1, 2000, s. 7.

Kwiatkowski B., Zamach na Rafalskiego (c.d.). Tajemnice Ziemi Teresińskiej, „Życie Teresina”, nr 2, 2000, s. 7.

Kwiatkowski B., Radio Niepokalanów – to już 5 lat, „Życie Teresina”, nr 3, 2000, s. 12.

Kwiatkowski B., Książę Władysław Drucki Lubecki (1863–1913). Tajemnice ziemi Teresińskiej, „Życie Teresina”, nr 4, 2000, s. 7.

Kwiatkowski B., Historia parafii pod wezwaniem świętych męczenników Jana i Pawła w Mikołajewie (1), „Życie Teresina”, nr 6, 2000, s. 9.

Kwiatkowski B., Książę Władysław Drucki Lubecki (1863–1913), Teresiński Słownik Biograficzny, „Życie Teresina”, nr 7/8, 2000, s. 7.

Kwiatkowski B., Historia parafii pod wezwaniem Świętych Męczenników Jana i Pawła w Mikołajewie (2), „Życie Teresina”, nr 10, 2000, s. 7.

Kwiatkowski B., Czy pałac w Teresinie należy oddać rodzinie byłych właścicieli?, „Życie Teresina”, nr 11, 2000, s. 7.

Kwiatkowski B., Książę Władysław Drucki Lubecki (1863–1913), Teresiński Słownik Biograficzny (odcinek 5), „Życie Teresina”, nr 1, 2001, s. 10.

Kwiatkowski B., Józef Polikap Brudziński. Pierwszy rektor odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego (1874–1917), Teresiński Słownik Biograficzny, „Życie Teresina”, nr 2, 2001, s. 8.

Kwiatkowski B., Kościół i klasztor sióstr dominikanek w Sochaczewie, [Zapomniany Sochaczew], „Ziemia Sochaczewska”, nr 6, 2001.

Kwiatkowski B., Józef Polikap Brudziński. Pierwszy rektor odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego (1874–1917), Teresiński Słownik Biograficzny, „Życie Teresina”, nr 7/8, 2001, s. 8

Kwiatkowski B., Sanktuarium Matki Boskiej Miedniewickiej (1), „Życie Teresina”, nr 7/8, 2001, s. 9, 10.

Kwiatkowski B., Franciszek Gajowniczek (1901–1995), Teresiński Słownik Biograficzny, „Życie Teresina”, nr 10, 2001, s. 7.

Kwiatkowski B., Szymanów w ogniu (1), „Życie Teresina”, nr 11, 2001, s. 7.

Kwiatkowski B., Koleją do Sochaczewa. 100 – lecie istnienia trakcji kolejowej na Ziemi Sochaczewskiej, „Ziemia Sochaczewska”, nr 15, 2002.

Kwiatkowski B., Nowe sanktuarium w Szymanowie, „Ziemia Sochaczewska”, nr 27, 2002, s. 3.

Kwiatkowski B., Pomogli nam ułani, „Ziemia Sochaczewska”, nr 27, 2002, s. 3.

Kwiatkowski B., Burzliwe dzieje pałacu w Guzowie [Pałace i dwory Ziemi Sochaczewskiej, które warto odwiedzić], „Ziemia Sochaczewska”, nr 28, 2002, s. 8.

Kwiatkowski B., Z Jazłowca do Szymanowa, „Ziemia Sochaczewska”, nr 31, 2002, s. 7.

Kwiatkowski B., Czas pielgrzymek, czas refleksji, nie tylko religijnych, „Ziemia Sochaczewska”, nr 32, 2002, s. 8.

Kwiatkowski B., Pałac w Szymanowie. Pałace i dwory ziemi Sochaczewskiej, „Ziemia Sochaczewska”, nr 12, 2003, s. 8.

Kwiatkowski B., Siostry Szarytki w sochaczewskim szpitalu. Z dziejów ziemi sochaczewskiej, „Ziemia Sochaczewska”, nr 23, 2003, s. 10.

Kwiatkowski B., Konsekracja kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy wSochaczewie-Boryszewie, „Ziemia Sochaczewska”, nr 28, 2003, s. 10.

Kwiatkowski B., Kolekcjoner, „Ziemia Sochaczewska”, nr 29, 2003, s. 10.

Kwiatkowski B., 400 lat obecności sióstr zakonnych w Sochaczewie. Z dziejów ziemi sochaczewskiej, w: „Ziemia Sochaczewska”, nr 33, 2003, s. 14.

Kwiatkowski B., Z dziejów sochaczewskich cmentarzy, „Ziemia Sochaczewska”, nr 44, 2003, s. 6.

Kwiatkowski B., Wikariat w parafii Św. Wawrzyńca (1946), „Ziemia Sochaczewska”, nr 48, 2003, s. 9.

Kwiatkowski B., O prawdziwym patronie szpitala w Sochaczewie, „Ziemia Sochaczewska”, nr 50, 2003, s. 11.

Kwiatkowski B., Być proboszczem, „Ziemia Sochaczewska”, nr 52, 2003, s. 8.

Kwiatkowski B., 100 lat w służbie Bogu i bliźnim, „Ziemia Sochaczewska”, nr 5, 2004.

Kwiatkowski B., Matka Boża Różańcowa z Sochaczewa, „Miejsca Święte”, nr 10, 2004, s. 31–34.

Kwiatkowski B., Gromadą mości panowie, gromadą! Z XX wiecznych dziejów Sochaczewa, „Ziemia Sochaczewska”, nr 29, 2004, s. 10.

Kwiatkowski B., Z dziejów cmentarza w Niepokalanowie i Szymanowie, „Ziemia Sochaczewska”, nr 43, 2004, s. 10.

Kwiatkowski B., Ze wstępu do „Dziejów Sochaczewa”, „Ziemia Sochaczewska”, nr 2, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (1), W okresie Polski Piastowskiej (960-1202), „Ziemia Sochaczewska”, nr 2, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (2), W okresie Polski Piastowskiej (960-1202), „Ziemia Sochaczewska”, nr 3, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (3), W okresie Polski Piastowskiej (960-1202), „Ziemia Sochaczewska”, nr 4, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (4), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 5, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., 64 rocznica likwidacji getta w Sochaczewie, „Ziemia Sochaczewska”, nr 6, 2005, s. 6.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (5), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 6, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (6), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 7, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (7), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 8, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (8), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 9, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (9), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 10, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (10), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 11, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (11), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 12, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (12), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 13, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (13), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 14, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (14), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 15, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (15), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 16, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (16), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 17, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (17), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 18, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (18), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 19, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Wyciągi z XX-wiecznych dziejów Sochaczewa (1), „Ziemia Sochaczewska”, nr 20, 2005, s. 6.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (18), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 20, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (20), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 21, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Wyciągi z XX-wiecznych dziejów Sochaczewa (2), „Ziemia Sochaczewska”, nr 22, 2005, s. 6.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (21), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 22, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (22), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 23, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (23), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 24, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (24), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 25, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (25), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 26, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (26), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 27, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (27), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 28, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (28), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 29, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (28), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 30, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (30), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 31, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Do Miedniewic znów wiedzie droga, „Ziemia Sochaczewska”, nr 31, 2005, s. 9.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (31), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 32, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (32), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 33, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (33), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 34, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (34), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 35, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (35), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 36, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Boryszewska Golgota, „Ziemia Sochaczewska”, nr 36, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., 200-lecie świątyni w Pawłowicach, „Ziemia Sochaczewska”, nr 36, 2005, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (36), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 37, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (37), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 38, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (38), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 39, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (39), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 41, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (40), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 42, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Sochaczewskie cmentarze, „Ziemia Sochaczewska”, nr 43, 2005.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (41), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 43, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Sochaczewskie cmentarze, „Ziemia Sochaczewska”, nr 44, 2005.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (42), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 44, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (43), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 45, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (44), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 46, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (45), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 47, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (46), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 48, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (47), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 49, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (48), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 50, 2005, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (49), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 51, 2005, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (50), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 1, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (51), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 2, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (52), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 3, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (53), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 4, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (54), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 5, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (55), W okresie Księstwa MazowieckiegoMieszkańcy (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 6, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (56), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 7, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (57), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 8, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (58), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 9, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (59), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 10, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (60), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 11, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (61), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 12, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (62), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 13, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (63), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 14, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (64), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 15, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (65), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 16, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (66), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 17, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (67), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 18, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (67), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 19, 2006, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (68), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 20, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (69), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 21, 2006, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (70), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 22, 2006, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (71), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 23, 2006, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (72), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 24, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (73), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 25, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (74), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 26, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (75), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 27, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (76), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 28, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (77), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 29, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., 29 kwietnia 1941 roku - Niemcy wysadzają w powietrze kościół parafialny, część I [Białe plamy w dziejach Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 30, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (78), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 30, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., 29 kwietnia 1941 roku - Niemcy wysadzają w powietrze kościół parafialny, część II [Białe plamy w dziejach Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 31, 2006, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (79), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 31, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (80), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 32, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (81), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 33, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (82), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 34, 2006, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (83), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 35, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (84), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 36, 2006, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (84), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 37, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (86), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 38, 2006, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (87), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 39, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (88), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 40, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (89), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 41, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (90), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 42, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (91), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 43, 2006, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (92), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 44, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (92), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 45, 2006, s. 14.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (93), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 46, 2006, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (94), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 47, 2006, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (95), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 48, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (96), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 49, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (97), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 50, 2006, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (98), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 51, 2006, s. 13.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (99), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 1, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Rok jubileuszu. 9 października 1257 r. biskup płocki Andrzej z upoważnienia biskupa poznańskiego Bogufała III na prośbę księcia mazowieckiego Siemowita I konsekruje kościół parafialny w Sochaczewie, Z dziejów sochaczewskiej parafii (1), „Ziemia Sochaczewska”, nr 2, 2007, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (100), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 2, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (101), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476) „Ziemia Sochaczewska”, nr 3, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (102), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476) „Ziemia Sochaczewska”, nr 4, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (103), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 5, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (104), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 6, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (105), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 7, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (106), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 8, 2007, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (107), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 9, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Poczet Proboszczów sochaczewskich (część pierwsza). Z dziejów sochaczewskiej parafii (2), „Ziemia Sochaczewska”, nr 10, 2007, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (108), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 10, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (109), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 11, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (110), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 12, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (111), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 13, 2007, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (112), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 14, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (113), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 15, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (114), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 16, 2007, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (115), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 17, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Biskupie i królewskie odwiedziny (część I). Z dziejów sochaczewskiej parafii (3), „Ziemia Sochaczewska”, nr 18, 2007, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (116), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 18, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (117), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 19, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (118), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 20, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (119), W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 21, 2007, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa, W okresie przynależności do Księstwa Mazowieckiego (1202–1476), „Ziemia Sochaczewska”, nr 23, 2007, s. 11.

Kwiatkowski B., Rocznica kanonizacji św. Maksymiliana Kolbe, „Ziemia Sochaczewska”, nr 43, 2007, s. 3.

Kwiatkowski B., Jubileusz kanonizacji św. Maksymiliana Kolbe, „Ziemia Sochaczewska”, nr 44, 2007, s. 10.

Kwiatkowski B., Czy Sochaczew ma 700 lat? (cz. 1), „Ziemia Sochaczewska”, nr 8, 2008, s. 10.

Kwiatkowski B., Czy Sochaczew ma 700 lat? (cz. 2), „Ziemia Sochaczewska”, nr 9, 2008, s. 10.

Kwiatkowski B., Sierpień 1944 w Sochaczewie, „Ziemia Sochaczewska”, nr 34, 2008, s. 7.

Kwiatkowski B., Administracja miejska. Sochaczew w czasie okupacji hitlerowskiej, „Ziemia Sochaczewska”, nr 39, 2008, s. 7.

Kwiatkowski B., Administracja powiatowa. Sochaczew w czasie okupacji hitlerowskiej (2), „Ziemia Sochaczewska”, nr 45, 2008, s. 7.

Kwiatkowski B., Administracja powiatowa cd. Sochaczew w czasie okupacji hitlerowskiej (3), „Ziemia Sochaczewska”, nr 46, 2008, s. 7.

Kwiatkowski B., Burzliwe losy serca Fryderyka Chopina, „Ziemia Sochaczewska”, nr 52, 2008, s. 8.

Kwiatkowski B., Kalendarium wydarzeń, Sochaczew w okresie okupacji hitlerowskiej (1), „Ziemia Sochaczewska”, nr 1, 2009, s. 10.

Kwiatkowski B., Kalendarium wydarzeń, Sochaczew w okresie okupacji hitlerowskiej (2), „Ziemia Sochaczewska”, nr 2, 2009, s. 10.

Kwiatkowski B., Kalendarium wydarzeń, Sochaczew w okresie okupacji hitlerowskiej (3), „Ziemia Sochaczewska”, nr 3, 2009, s. 10.

Kwiatkowski B., Kalendarium wydarzeń, Sochaczew w okresie okupacji hitlerowskiej (4), „Ziemia Sochaczewska”, nr 4, 2009, s. 10.

Kwiatkowski B., Kalendarium wydarzeń, Sochaczew w okresie okupacji hitlerowskiej (5), „Ziemia Sochaczewska”, nr 5, 2009, s. 10.

Kwiatkowski B., Kalendarium wydarzeń, Sochaczew w okresie okupacji hitlerowskiej (6), „Ziemia Sochaczewska”, nr 6, 2009, s. 10.

Kwiatkowski B., Kalendarium wydarzeń, Sochaczew w okresie okupacji hitlerowskiej (7), „Ziemia Sochaczewska”, nr 8, 2009, s. 10.

Kwiatkowski B., Kalendarium wydarzeń, Sochaczew w okresie okupacji hitlerowskiej (7), „Ziemia Sochaczewska”, nr 9, 2009, s. 10.

Kwiatkowski B., Kalendarium wydarzeń, Sochaczew w okresie okupacji hitlerowskiej (8), „Ziemia Sochaczewska”, nr 10, 2009, s. 10.

Kwiatkowski B., Kalendarium wydarzeń, Sochaczew w okresie okupacji hitlerowskiej (9), „Ziemia Sochaczewska”, nr 11, 2009, s. 10.

Kwiatkowski B., Kalendarium wydarzeń, Sochaczew w okresie okupacji hitlerowskiej (10), „Ziemia Sochaczewska”, nr 12, 2009, s. 10.

Kwiatkowski B., Kalendarium wydarzeń, Sochaczew w okresie okupacji hitlerowskiej (11), „Ziemia Sochaczewska”, nr 13, 2009, s. 10.

Kwiatkowski B., Sprawa zabójstwa w Teresinie księcia Władysława Druckiego Lubeckiego 21 kwietnia 1913 roku, „Ziemia Sochaczewska”, nr 14, 2009, s. 7.

Kwiatkowski B., Kalendarium wydarzeń, Sochaczew w okresie okupacji hitlerowskiej (12), „Ziemia Sochaczewska”, nr 14, 2009, s. 10.

Kwiatkowski B., Sochaczewscy Żydzi w czasie II wojny światowej, „Ziemia Sochaczewska”, nr 15, 2009, s. 7.

Kwiatkowski B., Kalendarium wydarzeń, Sochaczew w okresie okupacji hitlerowskiej (13), „Ziemia Sochaczewska”, nr 15, 2009, s. 10.

Kwiatkowski B., Kalendarium wydarzeń, Sochaczew w okresie okupacji hitlerowskiej (14), „Ziemia Sochaczewska”, nr 16, 2009, s. 7.

Kwiatkowski B., Ze wstępu do „Dziejów Sochaczewa”, „Ziemia Sochaczewska”, nr 3, 2010, s. 14.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (1), II wojna światowa (1939–1945), Dzieje polityczne, „Ziemia Sochaczewska”, nr 3, 2010, s. 14.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (2), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 4, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (3), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 5, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (4), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 6, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (5), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 7, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (6), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 8, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (7), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 9, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (8), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 10, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (9), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 11, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (10), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 12, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (11), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 13, 2010, s. 14.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (12), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 14, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (13), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 15, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (14), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 16, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (15), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 17, 2010, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (16), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 18, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (17), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 19, 2010, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (18), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 20, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (19), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 21, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (20), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 22, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (21), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 24, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (22), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 25, 2010, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (23), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 26, 2010, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (24), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 27, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (25), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 28, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (26), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 29, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (27), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 30, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (28), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 31, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (29), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 32, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (30), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 33, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Z dziejów obrazu Matki Bożej Sochaczewskiej, „Ziemia Sochaczewska”, nr 36, 2010, s. 4.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (31), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 38, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Z dziejów urzędu burmistrza w Sochaczewie, „Ziemia Sochaczewska”, nr 40, 2010, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (32), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 40, 2010, s. 10.

Kwiatkowski B., Z dziejów urzędu burmistrza w Sochaczewie (2), „Ziemia Sochaczewska”, nr 41, 2010, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (33), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 41, 2010, s. 10.

Kwiatkowski B., Z dziejów urzędu burmistrza w Sochaczewie (3), „Ziemia Sochaczewska”, nr 42, 2010, s. 7.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (34), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 42, 2010, s. 12.

Kwiatkowski B., Z dziejów urzędu burmistrza w Sochaczewie (4), „Ziemia Sochaczewska”, nr 43, 2010, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (35), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 43, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Z dziejów urzędu burmistrza w Sochaczewie (5), „Ziemia Sochaczewska”, nr 44, 2010, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (36), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 44, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Z dziejów urzędu burmistrza w Sochaczewie (6), „Ziemia Sochaczewska”, nr 45, 2010, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (37), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 45, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Z dziejów urzędu burmistrza w Sochaczewie (7 ost.), „Ziemia Sochaczewska”, nr 46, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (38), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 50, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (39), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 51, 2010, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (40), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 1, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (41), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 2, 2011, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (42), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 3, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (43), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 4, 2011, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (44), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 5, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (45), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 6, 2011, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (46), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 7, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (47), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 8, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (49), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 9, 2011, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (50), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 10, 2011, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (51), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 11, 2011, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (52), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 12, 2011, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (53), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 13, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (54), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 14, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (55), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 15, 2011, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (56), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 16, 2011, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (57), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 17, 2011, s. 10.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (58), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 18, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (59), II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 19, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (60)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 20, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (61)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 21, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (62)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 22, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (63)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 23, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (64)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 24, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (65)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 25, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (66)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 26, 2011, s. 12.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (67)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 27, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (68)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 28, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (69)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 29, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (70), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 30, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (71), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 31, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (72), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 32, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (73), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 33, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (74), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 34, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (74), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 35, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (75), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 36, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (76), II wojna światowa (1939–1945), „Ziemia Sochaczewska”, nr 37, 2011, s. 11.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (77)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 38, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (78)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 39, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (79)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 40, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (80)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 41, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (81)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 42, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (82)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 43, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (83)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 44, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Gdzie spoczywają bohaterowie wrzesnia 1939 roku?, "Ziemia Sochaczewska", nr 44, 2011, s. 14-15.

Kwiatkowski B., Oni byli pierwsi w "Niepodległej". cz. 1, "Ziemia Sochaczewska", nr 45, 2011, s. 15.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (84)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 45, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Poczet Starostów Sochaczewskich. Część I, "Echo Powiatu", nr 45, 2011, s. 4.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (85)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 46, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Poczet Starostów Sochaczewskich. Część II, "Echo Powiatu", nr 46, 2011, s. 4.

Kwiatkowski B., Jan Fabierkiewicz-pierwszy polski burmistrz sochaczewski (cz. 2), "Ziemia Sochaczewska", nr 46, 2011, s. 17.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (86)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 47, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Poczet Starostów Sochaczewskich. Część III, "Echo Powiatu", nr 47, 2011, s. 4.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (87)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 48, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Poczet Starostów Sochaczewskich. Część IV, "Echo Powiatu", nr 48, 2011, s. 4.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (88)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 49, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Poczet Starostów Sochaczewskich. Część V, "Echo Powiatu", nr 49, 2011, s. 4.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (89)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 50, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Poczet Starostów Sochaczewskich. Część VI, "Echo Powiatu", nr 50, 2011, s. 4.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (90)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 51, 2011, s. 16.

Kwiatkowski B., Poczet Starostów Sochaczewskich. Część VII, "Echo Powiatu", nr 51, 2011, s. 4.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (91)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 1, 2012, s. 16.

Kwiatkowski B., Poczet Starostów Sochaczewskich. Część VIII, "Echo Powiatu", nr 1, 2012, s. 4.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (92)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 2, 2012, s. 16.

Kwiatkowski B., Poczet Starostów Sochaczewskich. Część IX, "Echo Powiatu", nr 2, 2012, s. 4.

Książki o naszym wczoraj. Z dziennikarzem i historykiem Bogusławem Kwiatkowskim rozmawia Małgorzata Pałuba, "Ziemia Sochaczewska", nr 3,          2012, s. 14-15.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (93)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 3, 2012, s. 16.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (94)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 4, 2012, s. 16.

Kwiatkowski B., Dzieje Sochaczewa (95)II wojna światowa (1939-1945), "Ziemia Sochaczewska", nr 5, 2012, s. 16.

Kwiatkowski B., 400 lat parafii Przemienienia Pańskiego w Kurdwanowie, "Ziemia Sochaczewska", nr 33, 2012, s. 21.

Nieprzerwanie odkrywam dzieje Sochaczewa. Z Bogusławem Kwiatkowskim, historykiem i dziennikarzem, autorem wielu publikacji na tematy lokalne związane z historią ziemi sochaczewskiej, "Ziemia Sochaczewska", nr 36, 2012, s. 20.

Kwiatkowski B., Nieznany burmistrz Sochaczewa, czyli opowieść o Andrzeju Rosickim, "Ziemia Sochaczewska", nr 1, 2013, s. 17.