Aby wyświetlić tę zawartość zainstaluj lub zaktualizuj odtwarzacz Flash Player.

Artykuły

Spis treści

Fijałkowski P., Pamiętajmy o cmentarzach, „Wiadomości Skierniewickie”, nr 18, 1982, s. 10.

Fijałkowski P., Gdzie naprawdę zmarł Krzywousty. Rozważania o początkach Sochaczewa, „Wiadomości Skierniewickie”, nr 24, 1982, s. 5.

Fijałkowski P., 10 tysięcy lat nad Bzurą, „Wiadomości Skierniewickie”, nr 26, 1982, s. 9.

Fijałkowski P., Początki Sochaczewa, „Mówią Wieki”, nr 8, 1983, s. 31–33.

Fijałkowski P., Sochaczew we wczesnym średniowieczu, „Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków”, nr 154, 1984, s. 109–111.

Fijałkowski P., Archeologia żydowska w Polsce, „Problemy. Miesięcznik Popularnonaukowy”, nr 11, 1984, s. 39–41.

Fijałkowski P., Żydzi sochaczewscy, „Biuletyn ŻIH”, nr 3–4, 1985, s. 21–39.

Fijałkowski P., Zagłada Żydów sochaczewskich [II wojna światowa], „Wiadomości Skierniewickie”, nr 10, 1986, s. 8.

Fijałkowski P., Archeologia Ziemi Sochaczewskiej (część 1), „Wiadomości Skierniewickie”, nr 22, 1986, s. 8

Fijałkowski P., Archeologia Ziemi Sochaczewskiej (część 2), „Wiadomości Skierniewickie”, nr 23, 1986.

Fijałkowski P., Żydzi sochaczewscy. Cz. 1: Krew i ogień, „Wiadomości Skierniewickie”, nr 15, 1988.

Fijałkowski P., Tajemnica początków Sochaczewa, „Historia i Życie”, nr 15, 1988.

Fijałkowski P., Żydzi sochaczewscy. Cz. 2: Naturalnie chrześcijanom nienawistni ...?, „Wiadomości Skierniewickie”, nr 16, 1988.

Fijałkowski P., W 850 rocznicę śmierci Bolesława Krzywoustego. Tajemnica początków Sochaczewa, „Historia i Życie” [dodatek do: „Życie Warszawy”], nr 15, 1988.

Fijałkowski P., Z lat I wojny światowej. Gaz nad Rawką i Bzurą, „Historia i Życie” [dodatek do: „Życie Warszawy”], nr 24, 1988.

Fijałkowski P., Żydzi, Tatarzy i inni. Mniejszości narodowościowe w dawnym Sochaczewie, „Wiadomości Skierniewickie”, nr 50, 1988.

Fijałkowski P., Początki i rozwój osadnictwa żydowskiego w województwach rawskim i  łęczyckim, „Biuletyn ŻIH”, nr 4, 1989, s. 3–15.

Fijałkowski P., Znaleziska. Sochaczew, „Wiadomości Numizmatyczne”, t. 33, 1989.

Fijałkowski P., Początki Sochaczewa i jego związki z Płockiem, „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, nr 1–2, 1990, s. 6–8.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Kolizje, „Spotkania z Zabytkami”, nr 1, 1990, s. 49.

Fijałkowski P., Z przeszłości Sochaczewa i okolic, „Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 1990, s. 54.

Fijałkowski P., Obraz naszego miasta, „Sochaczewianin. Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Sochaczewie”, nr 1, 1990, s. 6–7.

Fijałkowski P., Historia niechciana, „Sochaczewianin. Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Sochaczewie”, nr 2, 1990, s. 5.

Fijałkowski P., Cmentarz parafialny (cz. 1), [Zabytki Sochaczewa], „Gazeta Sochaczewska”, nr 1, 1990, s. 5.

Fijałkowski P., Cmentarz parafialny (cz. 2), [Zabytki Sochaczewa], „Gazeta Sochaczewska”, nr 2, 1990, s. 7.

Fijałkowski P., Z przeszłości Sochaczewa, „Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 1990, s. 54.

Fijałkowski P., Hale targowe, [Zabytki Sochaczewa], „Gazeta Sochaczewska”, nr 3, 1990, s. 7.

Fijałkowski P., Dom przy Farnej 13, [Zabytki Sochaczewa], „Gazeta Sochaczewska”, nr 4, 1990, s. 5.

Fijałkowski P., Stosunki żydowsko-chrześcijańskie w województwach łęczyckim i rawskim w XVI–XVII w., „Biuletyn ŻIH”, nr 2, 1990, s. 23-31.

Fijałkowski P., Zabytki Sochaczewa. Cmentarz żydowski, „Gazeta Sochaczewska. Wiadomości”, nr 5, 1990, s. 7.

Fijałkowski P., Stosunki żydowsko-chrześcijańskie w województwach łęczyckim i rawskim w XVIII w., „Biuletyn ŻIH”, nr 3–4, 1990, s. 25–32.

Fijałkowski P., „Protestanci”, „Sochaczewianin. Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Sochaczewie”, nr 7, 1990, s. 5.

Fijałkowski P., Wystawa w Sochaczewie, „Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki. Pismo Społeczno Kulturalne”, nr 8, 1990, s. 16.

Fijałkowski P., Żydzi w Polsce środkowej w XV–XVIII w. Dzieje i kultura, „Kalendarz Żydowski. Almanach”, 1990–1991, s. 16–23.

Fijałkowski P., Ewangelicy na południowo-zachodnim Mazowszu w XVIII–XIX w., „Przegląd Historyczny”, 1991, t. 82, z. 1, s. 125–134.

Fijałkowski P., Luteranie w Sochaczewie, „Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki”, nr 1, 1991, s. 6.

Fijałkowski P., Organizacja parafii ewangelickich na południowo-zachodnim Mazowszu w II połowie XVIII i XIX w., „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, nr 2, 1991, s. 20–23.

Fijałkowski P., Cadyk z Sochaczewa. Nowi patroni ulic, „Sochaczewianin”, nr 3, 1991, s. 4.

Fijałkowski P., Heretycy i „holendrzy”, [Ewangelicy na ziemi sochaczewskiej (1)], „Ziemia Sochaczewska”, nr 21, 1991, s. 5.

Fijałkowski P., Barwy dnia powszedniego, [Ewangelicy na ziemi sochaczewskiej (2)], „Ziemia Sochaczewska”, nr 22, 1991, s. 5.

Fijałkowski P., Jak kirchę budowano, [Ewangelicy na ziemi sochaczewskiej (3)], „Ziemia Sochaczewska”, nr 23, 1991, s. 5.

Fijałkowski P., Nie tylko Niemcy, [Ewangelicy na ziemi sochaczewskiej (4)], „Ziemia Sochaczewska”, nr 24, 1991, s. 8.

Fijałkowski P., Co to jest Ziemia Sochaczewska ?, „Ziemia Sochaczewska”, nr 28, 1991, s. 6.

Fijałkowski P., Działalność gospodarcza Żydów w województwach rawskim i łęczyckim w XV–XVIII w., „Biuletyn ŻIH”, nr 3, 1991, s. 9-20.

Fijałkowski P., Rożdżestwieński P.M., 1914-15 Nieznana bitwa nad Bzurą, „Ziemia Sochaczewska”, nr 33, 1991, s. 6–7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Ratusz, [Zabytki Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 34, 1991, s. 6.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Kościół parafialny Narodzenia NMP (Trojanów), [Zabytki Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 35, 1991, s. 7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Cmentarz parafii św. Wawrzyńca, [Zabytki Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 36, 1991, s. 6.

Fijałkowski P., Bracia odłączeni ?, „Ziemia Sochaczewska”, nr 36, 1991, s. 3.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Cmentarz parafii Narodzenia NMP (Trojanów). Cmentarz  wojenny (Trojanów), [Zabytki Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 37, 1991, s. 6.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Cmentarz mahometański, [Zabytki Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 38, 1991, s. 6.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Figura Matki Boskiej, [Zabytki Sochaczewa] „Ziemia Sochaczewska”, nr 39, 1991, s. 7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Pomnik Bolesława Krzywoustego. Poświętne, [Zabytki Sochaczewa] „Ziemia Sochaczewska”, nr 40, 1991, s. 7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Ruiny zamku, [Zabytki Sochaczewa] „Ziemia Sochaczewska”, nr 41, 1991, s. 6.

Fijałkowski P., Zapomniana sochaczewianka, „Ziemia Sochaczewska”, nr 42, 1991, s. 3.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Hale targowe, [Zabytki Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 42, 1991, s. 7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Dom przy Farnej 13, [Zabytki Sochaczewa] „Ziemia Sochaczewska”, nr 43/44, 1991, s. 7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., [Zabytki Sochaczewa], Dwór Baderów (Rozlazłów), „Ziemia Sochaczewska”, nr 1, 1992, s. 7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., [Zabytki Sochaczewa], Pałac Garbolewskich (Czerwonka), „Ziemia Sochaczewska”, nr 2, 1992, s. 7.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Cmentarz żydowski, [Zabytki Sochaczewa], „Ziemia Sochaczewska”, nr 3, 1992.

Fijałkowski P., Ewangelicy na ziemi sochaczewskiej, „Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki”, nr 3, 1992, s. 9.

Fijałkowski P., Turczyk A.G., Zajazd, [Zabytki Sochaczewa], Zajazd, „Ziemia Sochaczewska”, nr 4, 1992, s. 7.

Fijałkowski P., Wędrówki z przeszłością. Część I, „Ziemia Sochaczewska”, nr 19, 1992, s. 6.

Fijałkowski P., Wędrówki z przeszłością. Zakończenie, „Ziemia Sochaczewska”, nr 20, 1992, s. 6.

Fijałkowski P., Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiej w Łowiczu w XIX w., „Rocznik Łódzki”, t. 40, 1993, s. 255–270.

Fijałkowski P., Parafia ewangelicko-augsburska w Wiskitkach-Żyrardowie do 1914 r., „Żyrardowski Rocznik Muzealny”, t. 2, 1993, s. 13–22.

Fijałkowski P., Żydzi i ewangelicy w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Refleksje nad wspólnotą losów. Zakończenie, „Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki”, nr 11, 1993, s. 3.

Fijałkowski P., Odkrywanie przeszłości, „Ziemia Sochaczewska”, nr 27, 1993, s. 6.

Fijałkowski P., Żydzi w dziewiętnastowiecznym Sochaczewie, „Kalendarz Żydowski Almanach”, 1994–1995, s. 12–20.

Fijałkowski P., Z wizytą u Sochaczewian w Izraelu, „Ziemia Sochaczewska”, nr 39, 1995, s. 6.

Fijałkowski P., Wandale ?, „Ziemia Sochaczewska”, nr 38, 1997, s. 6.

Fijałkowski P., Zanim powstał Sochaczew czyli z dziejów regionu osadniczego w dorzeczu Bzury, „Mazowsze”, nr 14, 2001.

Fijałkowski P., Znaleziska pradziejowe z terenu Sochaczewa, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Archeologiczna, nr 41: 1999–2001[2001], s. 241–252.

Fijałkowski P., Początki obecności Żydów na Mazowszu (do 1526 r.), „Kwartalnik Historii Żydów w Polsce” [przedtem „Biuletyn ŻIH”], nr 2, 2001, s. 169–193.

Fijałkowski P., Trudne początki, [Archeologia Ziemi Sochaczewskie], „Ziemia Sochaczewska”, nr 31, 2001, s. 6.

Fijałkowski P., Tajemnice cmentarzysk, [Archeologia Ziemi Sochaczewskie], „Ziemia Sochaczewska”, nr 33, 2001, s. 7.

Fijałkowski P., Zamek ponad grodem, [Archeologia Ziemi Sochaczewskie], „Ziemia Sochaczewska”, nr 45, 2001, s. 7.

Fijałkowski P., Z archiwum Pogotowia Archeologicznego, [Archeologia Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 48, 2001, s. 14.

Fijałkowski P., W cieniu rzymskiego imperium, [Archeologia Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 50, 2001, s. 14.

Fijałkowski P., Grobowce starożytnych książąt, [Archeologia Ziemi Sochaczewskiej], „Ziemia Sochaczewska”, nr 35, 2002.

Fijałkowski P., Pożegnanie Josefa, „Ziemia Sochaczewska”, nr 4, 2008, s. 8.